Відбулася конференція трудового колективу Університету

10-01-2020, 09:01

Захід відкрив голова конференції проректор з наукової роботи Анатолій Гетьман, який повідомив, що зареєстровано 143 зі 190 обраних делегатів.

Ректор Університету Василь Тацій виступив із звітною доповіддю про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2019 рік. Він зазначив, що в цілому вишу вдалося успішно виконати завдання минулого навчального року та першого семестру поточного навчального року і досягти головної мети – забезпечення високої якості підготовки фахівців для всіх галузей соціально-економічної діяльності. Університет продовжує утримувати позиції кращого юридичного ЗВО України, що підтверджують різного рівня рейтинги, нагороди, затребуваність наших випускників на практиці, привабливість для абітурієнтів.

Ректор доповів про те, що в Університеті послідовно модернізується організація освітньої діяльності, запроваджуються новітні інформаційні технології, розширюються його практична спрямованість і спеціалізація, відкриваються нові спеціальності, розвиваються міжнародні звʼязки, злагоджено працюють висококваліфіковані науковці, науково-педагогічні працівники, допоміжний персонал, навчаються вмотивовані, орієнтовані на успіх та зацікавлені в результатах свого навчання студенти. Плідній праці, навчанню, особистісному розвитку також сприяє й сучасна матеріально-технічна база.

Крім того, колективом Університету здійснювалася значна профорієнтаційна робота серед потенційних абітурієнтів з метою поширення інформації про наш заклад, його досягнення, високоякісні освітні послуги, гарні сучасні умови для навчання, творчого і фізичного розвитку, належний рівень організації побуту, що, безумовно, сприяло успішному проведенню вступної кампанії 2019 року.

Велика роль у підвищенні іміджу й авторитету нашого навчального закладу як в Україні, так і на міжнародній арені, належить і Харківським міжнародним юридичним форумам, які вже третій рік поспіль організовуються Університетом і успішно проходять на його базі. Визнанням значущості цього наукового заходу стало надання йому у 2018 році постановою Кабінету Міністрів статусу загальнодержавного та постійно діючого.

Також у доповіді Василь Тацій торкнувся питань структурних змін, що пов’язані з оптимізацією системи управління, видавничої роботи, підготовки наукових кадрів, фінансової діяльності тощо.

Звіт ректора одноголосно схвалено рішенням конференції трудового колективу.

Про виконання умов Колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2019 році доповіла голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Університету Валентина Білик.

У звіті йшлося про роботу з соціального захисту прав співробітників, заходи з охорони праці, оздоровлення та відпочинку, підтримки духовного та фізичного розвитку членів колективу.

Також на порядку денному конференції були зміни та доповнення до Колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та дообрання членів вченої ради Університету.