Відбулася конференція трудового колективу Університету

28-12-2016, 10:42

Захід відкрив голова конференції, проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, який зазначив, що із двохсот обраних делегатів зареєстровано 168 (що є понад 2/3),  і тому є  підстави розпочати захід, на якому представлено всі кафедри, структурні підрозділи, а також студентська громада всіх інститутів та факультетів.

Після затвердження порядку денного та регламенту роботи конференції зі звітною доповіддю про виконання контракту з Міністерством освіти і науки України за 2016 рік виступив ректор В.Я.Тацій. У доповіді ректора всебічно проаналізовано роботу з усіх напрямів діяльності, серед яких – забезпечення підготовки фахівців з усіх галузей права для органів охорони правопорядку, адвокатських компаній та інших суб’єктів, що надають юридичні послуги, вдосконалення навчальних планів, розробка і впровадження нових магістерських програм, активізація взаємодії із роботодавцями, впровадження новітніх технологій дистанційного навчання в навчальний процес, постійне збільшення партнерів серед іноземних вишів, створення спільно з ними новітніх освітніх продуктів у форматі подвійного дипломування, збільшення спектрів можливостей для академічної мобільності студентів, входження наукових видань до міжнародних науково метричних баз даних, забезпечення стабільного фінансово-економічного стану Університету, модернізація матеріальної бази тощо.

Значних зусиль від колективу Університету вимагали масштабні перетворення у сфері вищої освіти й університетської науки у зв’язку з прийняттям низки відповідних нормативних актів. Перш за все це Закон України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та прийняті в процесі їх імплементації інші нормативні акти.

«За результатами опитування роботодавців Університет увійшов до десятки кращих вишів України, причому усіх ВНЗ країни, a не тільки профільних», – підкреслив Василь Якович.

Під час виступу ректор презентував новий навчально-бібліотечний комплекс (10-поверхову споруду загальною площею 16620,3 кв.м). Він повідомив, що днями завершено роботи та отримано відповідний сертифікат. Будівля складається з двох частин: бібліотеки та учбової частини. У складі бібліотеки розміщені читальні зали для викладачів, аспірантів, читальний зал зарубіжної літератури, художньої літератури, книгосховища, виставочний комплекс, конференц-зал та зал для читацьких конференцій. Будівлю обладнано найсучаснішою технікою. З третього по сьомий поверх – читальні зали бібліотеки, приміщення для індивідуальної роботи студентів і викладачів. Восьмий поверх – бібліотечні фонди, дев’ятий – відділи бібліотеки, зал для проведення зустрічей. На 10-му поверсі знаходиться конференц-зал, оснащений високошвидкісними відеокамерами та високочутливою апаратурою, сучасною апаратурою для синхронного перекладу. У залі передбачається проведення міжнародних форумів, конференцій, круглів столів та інших важливих заходів різного рівня. На першому та другому поверхах комплексу – музей Університету та виставкова зала. Наукова бібліотека є однією з найбільших серед університетських бібліотек міста. Бібліотечний ресурсний центр розраховано на 4 мільйони книг (колекція книг в даний час налічує понад 1,5 млн).

Василь Якович зазначив: «Доброю традицією стало передавання в дар Університету особистих бібліотек наших провідних професорів. Свого часу ініціатором цієї традиції став наш вчитель – академік права В.В.Сташис. Його новація була підтримана мною й професорами І.Г.Марочкіним та Ю.М.Грошевим». В.Я.Тацій виказав сподівання, що ця традиція буде підтримана іншими колегами.

Ректор висловив побажання з активізації роботи всіх структурних підрозділів, насамперед кафедр і деканатів із профорієнтації абітурієнтів, що є вкрай важливим напередодні чергової вступної кампанії.

В.Я.Тацій відповів на запитання і серед іншого повідомив, що ректорат та вчена рада розглянули клопотання студентського Сенату щодо переходу всіх курсів на першу зміну, і після певних дискусій ухвалили відповідне рішення. Таким чином, починаючи з весняного семестру цього навчального року, всі курси переходять на першу зміну навчання, завдяки чому створюється можливість для проведення інших заходів у другу половину дня (йдеться про засідання гуртків, індивідуальних консультацій, проведення конференцій, спортивних змагань, репетицій, концертів тощо), синхронізації роботи всіх навчальних підрозділів, економії енергоресурсів та ін.

Рішенням конференції трудового колективу одноголосно схвалено звіт ректора.

Про виконання умов Колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Університету у 2016 році виступила голова первинної профспілкової організації В.Г.Білик.

У звіті голови профспілкового комітету йшлося про роботу, яку проводили профспілкові комітети щодо захисту прав працівників і студентів, контролю за виконанням Колективного договору, про заходи, що запроваджувалися для покращення соціально-побутових умов співробітників та студентів, перспективи поліпшення умов їхньої праці та відпочинку.

На заході затверджено Колективний договір між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2017-2020 роки.

З питання про зміни та доповнення до Статуту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого виступив проректор з навчальної роботи Ю.Г.Барабаш. Конференція погодила зміни до Статуту.