Відбулася конференція трудового колективу

09-12-2014, 16:27

Захід відкрив голова робочої президії конференції О.В.Лисодєд.

Після затвердження порядку денного та регламенту роботи конференції виступила голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації В.Г.Білик.

У звіті голови профспілкового комітету йшлося про роботу, яку проводили профспілкові комітети щодо захисту прав працівників і студентів, контролю за виконанням Колективного договору, про заходи, що запроваджувалися для покращення соціально-побутових умов співробітників та студентів, перспективи поліпшення умов їхньої праці та відпочинку. На думку голови профспілкової організації одним із головних здобутків 2014 року є недопущення зменшень соціальних виплат.

Далі зі звітною доповіддю про виконання колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації за 2014 рік виступив ректор В.Я.Тацій. У доповіді ректора було всебічно проаналізовано роботу колективу Університету у звітному періоді з усіх напрямів діяльності – навчання та виховання молоді, наукові дослідження, розвиток матеріально-технічної бази Університету та оновлення до 210-річчя вузу Центрального корпусу та кафедри криміналістики, культурні та спортивні здобутки. Він також підкреслив, зокрема, вчасну та в повному обсязі двічі на місяць виплату заробітної плати.  З урахуванням непростої ситуації в державі доповідач зупинився на головних завданнях, що стоять перед колективом у поточному році в навчальному процесі, навчально-виховній роботі, міжнародній, науковій, господарській та соціальній діяльності Університету. Ректор зазначив, що принципово змінилася економічна ситуація в країні та об’єктивні потреби держави, і тому необхідно думати, що буде завтра, виникає питання економії, зменшення безкоштовних послуг тощо. Наприкінці виступу В.Я.Тацій подякував всім за підтримку: «Ми спільно з вами зробили такий вуз, яким він є сьогодні».

Голова комісії з охорони праці профспілкового комітету С.І.Власенко доповів про виконання положень колективного договору з питань охорони праці, начальник відділу охорони праці В.В.Руденко звітував про виконання заходів із питань охорони праці.

З повідомленням про запропоновані зміни та доповнення до колективного договору виступив член організаційно-інформаційної комісії профкому К.Є. Соляннік.