Відбулася конференція трудового колективу Університету

27-12-2012, 18:11

27 грудня у залі № 6 центрального корпусу пройшла конференція трудового колективу Університету.

На початку заходу ректору В.Я.Тацію було вручено почесну відзнаку «Громадський діяч року» за підсумками традиційного рейтингу «Визнання народу − 2012» газети «Вечірній Харків».

Захід відкрив голова робочої президії конференції К.Є.Соляннік.

Після затвердження порядку денного та регламенту роботи конференції виступила голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації В.Г.Білик.

У звіті голови профспілкового комітету йшлося про роботу, яку проводили профспілкові комітети щодо захисту прав працівників і студентів, контролю за виконанням Колективного договору, про заходи, що запроваджувалися для покращення соціально-побутових умов співробітників та студентів, перспективи поліпшення умов їхньої праці та відпочинку.

Далі зі звітною доповіддю виступив ректор В.Я.Тацій про виконання колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації за 2012 рік. У доповіді ректора було всебічно проаналізовано роботу колективу Університету у звітному періоді з усіх напрямів діяльності – навчання і виховання молоді, наукових досліджень, розглянуто розвиток матеріально-технічної бази Університету. Зокрема, відкриття учбового корпусу та гуртожитку Полтавського юридичного інституту Університету, участь у проведенні Євро–2012, вчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати.  Друга частина доповіді була присвячена аналізу виконання Колективного договору за всіма його розділами. Надалі доповідач зупинився на головних завданнях, що стоять перед колективом у поточному році в навчальному процесі, навчально-виховній роботі, міжнародній, науковій, господарській та соціальній діяльності Університету.

Голова комісії з охорони праці профспілкового комітету Г.Ю.Дарнопих доповів про виконання положень колективного договору з питань охорони праці, начальник відділу охорони праці Б.А.Глущенко звітував про виконання заходів із охорони праці.

З доповіддю «Щодо стимулювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників Університету» виступив проректор з наукової роботи А.П.Гетьман.  Він зазначив, що правовою формою регулювання премій є положення про оплату та стимулювання праці, що встановлюються на локальному рівні і є додатком до колективного договору. За законодавством про працю премії, на відміну від посадового окладу, можуть нараховуватися і виплачуватися тільки на підставі додаткових показників і умов. Для науково-педагогічних працівників такими показниками можуть бути наукові роботи, що виконуються у порядку планових наукових досліджень. Плани наукової роботи кафедр на рік мають містити конкретні зобов’язання  кожного науково-педагогічного працівника щодо підготовки і опублікування рекомендованих вченою радою Університету монографій, підручників, навчальних посібників; статей у провідних наукових  виданнях України і за кордоном; тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах. Певна кількість за певний час.

Крім того, до порядку денного конференції було включено низку питань організаційного характеру.