Відбулася конференція студентів Університету

12-02-2016, 11:32

Конференція є вищим органом студентського самоврядування. Вона скликається не менше ніж раз на рік для вирішення нагальних та невідкладних питань за ініціативою Студентського Сенату Університету.

На порядку денному розглядалося питання про внесення змін до Положення «Про студентське самоврядування Університету».

Вела конференцію заступник голови Студентського Сенату Університету К.Чижик, секретар – Д.Пилипенко.

За результатами обговорення внесено зміни, які суттєво збільшують вплив органів студентського самоврядування на життя Університету.

Положення набуває чинності з моменту його затвердження.