Відбулася конференція «Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих вчених» (конференція проводилася іноземними мовами)

05-04-2012, 09:45

5 квітня відбулася конференція «Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих вчених» (конференція проводилася іноземними мовами).

Учасників привітав проректор із наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України А.П.Гетьман. Він зауважив, що підтримує започатковану чотири роки тому кафедрою іноземних мов №1 роботу з проведення подібних заходів. Іноземна мова – невід’ємний компонент підготовки сучасного науковця до здіснення дослідницької роботи, висуває потребу підвищення рівня та удосконалення системи мовної підготовки науковців-правників.

У заході приймали участь молоді вчені з провідних вузів Харкова: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Національна академія міського господарства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет та ін.