Відбулася зустріч волонтерів, викладачів та студентів НЮУ імені Ярослава Мудрого з І.П.Рущенком – доктором соціологічних наук, професором, автором книги «Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога»

20-02-2017, 12:52

Тема зустрічі – «Інформаційні аспекти гібридної війни Росії проти України», зокрема, день «Д», тобто точка, з якої починається сучасна агресія проти нашої країни.

На зустрічі з волонтерами  І.П. Рущенко репрезентував власний погляд на початок війни, який за офіційними документами (Постанова ВР від 15.01.2015 і Заява ВР України від 15.04.2015) припадає на 20 лютого 2014 р., на основі детального аналізу подій в Криму, Києві, Харкові 20-23 лютого 2014 р.

По закінченні зустрічі відомий соціолог запропонував організувати та провести круглий стіл, присвячений темі «Війна і злочинність», зокрема, розглянути питання використання агресором кримінальних і корумпованих кіл усередині українського суспільства.

Довідка: І.П.Рущенко – засновник нового напряму вітчизняної соціології – соціологія злочинності. Автор понад 160-ти наукових та науково-методичних праць з кримінологічної проблематики, девіантології, теорії соціології. Розробник концепцій кримінальної революції та кримінального суспільства, які застосував як основу для пояснення подій в Україні протягом останніх десятиліть. З 2014 р. сферою наукових інтересів Ігоря Петровича стає гібридна війна в аспекті останніх подій в Україні. Результати власних спостережень він виклав у книзі «Російська-українська гібридна війна: погляд соціолога».  Ця монографія побачила світ на весні 2015 р., і була першим розгорнутим науковим аналізом подій 2014 р. і того, що передувало агресії проти України. Вона залишається і досі єдиною соціологічною працею, яка розкриває соціальний аспект подій.