- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція «Філософія і право».

відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція «Філософія і право».
Організатор заходу – кафедра філософії університету.

Захід відкрив проректор із наукової роботи університету, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України А.П.Гетьман. Конференція традиційно пройшла на високому рівні.