Відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ Харківські політологічні читання)

16-06-2017, 15:36

Організатори: Харківська асоціація політологів й кафедра соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У заході взяли участь представники вищих навчальних закладів з Харкова, Житомира, Запоріжжя, Києва, Луцька, Рівного та інших осередків вищої освіти України. Зокрема, були представлені Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківська державна академія культури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Запорізький національний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Рівненський державний гуманітарний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та ін.

Конференцію відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, якій наголосив, що це ювілейні читання, а також нагадав, що перші відбулись у 1993 році, відтоді читання стали науковою традицією нашого університету. «Зважаючи на актуальність питань, що передбачені для обговорення під час цієї конференції, переконаний, що фахові доповіді, повідомлення, діалоги та дискусії будуть сприяти розвитку вітчизняної науки і подальшому вдосконаленню якості основного продукту вищої школи – особистості молодого фахівця. Хочу побажати, щоб ваша праця була успішною, а прагнення творити на благо України – невичерпним. Творчої вам наснаги, взаєморозуміння та плідної дискусії!», – додав Анатолій Павлович.

З вітальним словом виступив перший президент Харківської асоціації політологів – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.Панов, який поділився своїми спогадами про те, як починалася робота з організації перших конференцій. «Але все ж-таки ми знайшли свою нішу, і тепер працюємо в інтересах вищої школи та в інтересах політичної науки», – зауважив Микола Іванович.

У центрі уваги вчених – учасників ХХХ політологічних читань такі проблеми: причини і наслідки дисонансів політико-правових реформ в Україні, ментальний аспект політичних та правових реформ в Україні, криза українських партійних проектів, соціально-політичні проблеми біженців і переселенців на ґрунті військових конфліктів у світі та в Україні, політичні технології в умовах «гібридної» війни, проблеми функціонування та захисту інформаційного простору України, сучасний стан та перспективи українських політичних еліт тощо.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Л.Погрібна «Політичні дисонанси: парадокси українського сьогодення»; доктор філософських наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.П.Требін «Світова політична криза та сучасні геополітичні злами: уроки для України»; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.Панов «Ідея верховенства права та її реалізація в сучасних українських реаліях»; доктор філософських наук, професор кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка М.А.Козловець «Декомунізація як чинник формування історичної пам’яті українців»; доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л.М.Герасіна «Деякі політичні дисонанси у функціонуванні партій в Україні»; доктор політичних наук, професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Г.М.Куц «Політичний популізм як наслідок таблоїдизації мас-медійного простору» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.