Відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХХІІ Харківські політологічні читання)

13-04-2019, 07:57

Організатори: Харківська асоціація політологів й кафедра соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У заході взяли участь авторитетні вчені та молоді науковці закладів вищої освіти з Харкова, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Луцька, Львова, Рівного та інших освітньо-наукових осередків України. Зокрема, були представлені Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський державний університет внутрішніх справ, Рівненський державний гуманітарний університет та ін.

Конференцію відкрив завідувач кафедри соціології та політології, д.ф.н, проф. М.П.Требін, який привітав присутніх і наголосив на актуальності теми конференції: «Високорозвинена політико-правова культура українського народу є однією з основних умов модерного державотворення в нашій країні. У досягненні цієї мети й у справі соціальних перетворень велике значення має обмін науковим досвідом, високий професіоналізм, знання і високі людські якості наших вчених, їхній потужний науковий та освітній потенціал».

На пленарному засіданні з доповідями виступили: д.п.н., професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.О.Поліщук (Електоральна культура України: історія та сучасність); д.п.н., доцент Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна М.В.Шаповаленко (Демократизація-демократизація в умовах трансформації суспільства); д.соц.н., професор Рівненського державного гуманітарного університету О.Н.Кириленко (Теорія цивілізації дозвілля Ж.Дюмазед’є та розвиток шоу-політики в сучасній Україні); д.ф.н., професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди А.М.Роговський (Политическая культура: проблема насилия) та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.