Відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі» (ХХХІ Харківські політологічні читання)

25-05-2018, 17:14

Організатори: Харківська асоціація політологів й кафедра соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У заході взяли участь авторитетні вчені та молоді науковці закладів вищої освіти з Харкова, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум та інших освітньо-наукових осередків України. Зокрема, були представлені Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Запорізький національний університет, Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, Рівненський державний гуманітарний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та ін.

Конференцію відкрив завідувач кафедри соціології та політології, д.ф.н, проф. М.П.Требін, якій привітав присутніх і наголосив на актуальності теми конференції: «Успішна модернізація сучасної держави у великій мірі обумовлена тим, наскільки консолідоване її суспільство на ґрунті домінуючих цінностей, чи здатні політичні еліти запропонувати інтегруючу національну ідею та стратегічну мету розвитку країни, усвідомити й артикулювати національні інтереси, наскільки органічно поєднуються цілі самої держави з інтересами її громадян. У зв’язку з проголошенням Україною європейського вибору, як стратегічної мети розвитку, особливого значення набуває теоретичне і практичне освоєння суті й смислів європейських цінностей і практик».

На пленарному засіданні з доповідями виступили: д.ф.н., проф. Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця О.М.Кузь «Європа регіонів» як концепт без концепції»; д. соц. н., проф. Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л.М.Герасіна «Європейські політичні цінності: ідеальні конструкти чи критерії модернізації України»; д. п. н., проф. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Г.М.Куц «Влада і суспільство в Україні: між англосаксонським та європейсько-континентальним дискурсом демократії»; д.соц.н., проф. Рівненського державного гуманітарного університету О.Н.Кириленко «Политика устойчивого развития ООН: перспективы развития глобалокальной демократии» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.