Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми судового права», присвячена пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна

20-04-2017, 17:15

Організатор –  кафедра організації судових та правоохоронних органів і первинна профспілкова організація студентів Університету.

У роботі заходу взяли участь науковці та студенти  Університету, вчені провідних вітчизняних навчальних і науково-дослідних закладів, представники прокуратури, адвокатури та судових органів.

З вітальними словами звернулися проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого А.П.Гетьман та завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Л.М.Москвич.

А.П.Гетьман зазначив, що для нього честь відкривати конференцію, присвячену пам’яті науковця з великої літери, який фактично створив кафедру організації судових та правоохоронних органів, започаткував основи судового права, залишив велику кількість наукових робіт, які отримали визнання держави.

Л.М.Москвич відзначила: «Вже три роки його нема з нами. Із 30 років з дня заснування кафедри він 20 років був її незмінним керівником. Іван Єгорович вболівав всім серцем за науку, радів кожному кроку вперед та коли наука розвивалася».

Присутнім було презентовано фільм-спогади про життя Івана Єгоровича Марочкіна, музикальним супроводом до якого була пісня про безсмертя.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: кандидат юридичних наук, суддя Верховного Суду України О.Б.Прокопенко – «Роль Верховного Суду в умовах реформування судової системи»; доктор юридичних наук, завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України Л.М.Лобойко – «Конкурс на зайняття вакантних посад суддів у складі Верховного Суду: оцінка якості реалізації статті 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»»; кандидат юридичних наук, заступник голови Господарського суду Харківської області О.В.Бринцев – «Верховний Суд: місія нездійсненна»; доктор юридичних наук, голова Апеляційного суду Запорізької області В.В.Городовенко – «Виші спеціалізовані суди:прогалини правового забезпечення» та ін.

Роботу заходу було продовжено у секціях:

– «Проблеми реформування судової системи України»;

– «Проблеми реформування функцій прокуратури України»;

– «Кадрова політика органів прокуратури»;

– «Перспективи розвитку інституту адвокатури».

За результатами конференції надрукована збірка тез наукових повідомлень.