Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Юридична осінь 2015 року»

11-11-2015, 15:54

Організатори − рада молодих учених, студентське наукове товариство Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У роботі конференції взяли участь понад 100 науковців із Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету державної податкової служби України та ін.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман: «Ця конференція традиційна для нашого вишу, до речі, вона проводиться  вже вшістнадцяте. Головна її перевага в тому, що з’являється можливість обговорити широке коло питання починаючі з виникненням права і закінчуючи  філософією права. Молоді вчені мають змогу поспілкуватися, подискутувати, висловити власні  думки чи позиції з різних питань юридичної науки».

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого К.Є.Солянік – «Автономія нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування»; професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ Ю.О.Загуменна – «Сучасні вектори співпраці поліції Європейського Союзу та органів внутрішніх справ України»; асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.А.Колеснікова – «Добросовісні помилки у показаннях потерпілих: причини їх виникнення» та ін.

На конференції працювали чотири секції: загальнотеоретичні та конституційні аспекти становлення правової системи України; правове забезпечення розвитку ринкової економіки; проблеми розвитку екологічного та земельного законодавства; правові засоби боротьби зі злочинністю.

За підсумками роботи буде надрукована збірка тез.