Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2012 року»

13-11-2012, 17:28

Організатор заходу − рада молодих учених Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У роботі конференції взяли участь понад 100 науковців з 17 ВНЗ України. Серед них представники Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка; Національної академії внутрішніх справ; Національного університету «Одеська юридична академія»; Харківського національного університету внутрішніх справ; Львівського  національного університету імені Івана Франка; Національної академії прокуратури України та ін.

Розпочалось засідання зі вступного слова академіка Національної академії правових наук України, проректора з наукової роботи Університету, доктора юридичних наук А.П.Гетьмана. Він зазначив: «Ми традиційно проводимо щорічну конференцію напередодні Дня Університету і завжди бачимо її завданням − стати інтелектуальним майданчиком, де зберуться зацікавлені в науковій дискусії молоді вчені, аспіранти та здобувачі, які мають власні думки і наробки, якими вони бажають поділитися».

На пленарному засіданні з доповідями виступили: кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» О.О.Уварова«Норми матеріального і процесуального права: функціональне співвідношення»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» К.Є.Солянік«Сучасні аспекти реформування муніципальної влади»; кандидат юридичних наук, аспірант кафедри господарського права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» А.О.Олефір«Кваліфікаційний відбір учасників: проблеми господарсько-правового забезпечення державних закупівель»; аспірант кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права  Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Н.В.Сметаніна«Визначення «ціни» злочинності у сучасному суспільстві»; кандидат юридичних наук, асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» А.В.Лапкін«Взаємодія прокурора з іншими учасниками кримінального провадження»; кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» О.І.Попов«Допускне провадження в перегляді судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України».

На конференції працювали 4 секції: загальнотеоретичні та історичні аспекти розвитку правової системи України; конституційні та муніципально-правові аспекти розвитку державності; правові засоби боротьби зі злочинністю; правове забезпечення розвитку ринкової економіки.

За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.