Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове виховання як умова формування правової культури в сучасному соціумі»

16-05-2012, 16:32

Організатор заходу – кафедра філософії Університету.

Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, який побажав учасникам конференції творчої наснаги у плідному обговоренні запропонованих порядком денним питань й подальших наукових здобутків на шляху поглибленого дослідження проблем правового виховання. Він зазначив: «Активізація зусиль наукових досліджень в цьому напрямку обумовлюється їх практичним значенням щодо розв’язання стратегічних завдань розбудови в нашій країні правової держави й громадянського суспільства та з огляду на євроінтеграційну спрямованість її історичного руху, що вимагає ретельного осмислення правовиховної практики в країнах з розвиненими демократичними традиціями й творчої її адаптації в сучасних умовах розвитку українського соціуму».

У конференції взяли участь 46 учасників із 17 вищих навчальних закладів: Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м.Харків), Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м.Київ), Київського національного університету імені Т.Шевченка (м.Київ), Львівського національного університету імені І.Франка (м.Львів), Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (м.Миколаїв) та ін.

Конференція працювала за такими напрямами:

– правова культура як елемент духовного життя суспільства;

– правова культура як потенціал інноваційного розвитку сучасного інноваційного соціуму;

– правова культура і правова держава;

– правова культура і правосвідомість;

– правове виховання у сучасному правовому дискурсі;

– світовий досвід реалізації практичних моделей правового виховання;

– особливості правового виховання у цивілізаційному та ментально-історичному вимірах;

– політичні, культурологічні та державотворчі аспекти правового виховання;

– стан та перспективи розвитку правової культури та правового виховання в сучасній Україні.

За результатами конференції планується публікація матеріалів у фаховому збірнику «Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія».