Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів «Юридична осінь»

09-11-2011, 16:11

Організатор заходу – рада молодих учених Університету.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ А.П.Гетьман.

У пленарних доповідях та на секційних засіданнях представлено роботи із тринадцяті ВНЗ: Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національної академії внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського морського університету, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Інституту держави і права імені В.М.Корецького та ін

На конференції працювали секції:

  • загальнотеоретичні питання правознавства;
  • актуальні проблеми публічно-правових наук;
  • сучасний стан та перспективи розвитку цивілістичних наук;
  • актуальні проблеми розвитку наук кримінально-правового циклу.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.