Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському просторі»

22-03-2019, 08:58

Організатор: кафедра культурології Університету

Відкриваючи захід, завідувач кафедри В.О.Лозовой зазначив: «Прагнення саморозвитку завжди було притаманне людині, але важливість цієї проблеми стала зрозумілою лише у XXXXI ст., коли людина стала вищою цінністю в суспільстві. На кафедрі культурології сформувалася наукова школа, присвячена темі саморозвитку особистості, за нею було захищено сім кандидатських дисертацій. Метою конференції є узагальнення існуючого досвіду дослідження проблем саморозвитку та самоосвіти та окреслення завдань на майбутнє».

Професор В.О.Лозовой розпочав робочу частину конференції доповіддю «Саморозвиток особистості: проблеми теорії і практики». На пленарному засіданні також виступили професор кафедри культурології Харківської державної академії культури Г.Д.Панков, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.Ю.Калиновський, доцент кафедри культурології Університету Л.М.Сідак, начальник відділу освіти, культури та спорту Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради Р.С.Дейнека та ін.

Далі роботу було продовжено за секціями:

  • Вплив соціального середовища на саморозвиток особистості
  • Самовиховання і самовдосконалення як засоби становлення і розвитку самобутньої особистості в умовах сучасного українського соціуму

Проблеми і суперечності саморозвитку особистості в системі освіти України

До конференції було видано збірник тез доповідей.