Відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики», присвячена Дню Європи в Україні та Х Всеукраїнському фестивалю науки

27-05-2016, 19:11

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування.

У заході взяли участь представники Київського інституту міжнародних відносин, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Ужгородського національного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Відкрив захід проректор з наукової роботи А.П. Гетьман, який зазначив, що конференція проходить у відповідальний момент у державно-правовому розвитку нашої країни. З моменту набуття незалежності Україна чітко визначилася із головним пріоритетом своєї зовнішньої політики, обравши європейський вектор як визначальний. За 25 років незалежності Україна досягла значних успіхів на шляху до об’єднаної Європи: ми стали членом Ради Європи, вступили до СОТ, підписали Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Разом з тим головна мета – повноправне членство в ЄС – все ще залишається недосяжною. Україна зіткнулася з низкою об’єктивних і суб’єктивних перешкод як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Перед політичним керівництвом держави і суспільством у цілому  постає складне завдання стосовно пошуку нових і ефективних моделей співпраці, які б забезпечили розвиток партнерських стосунків України як з Європейським Союзом у цілому, так і державами-членами зокрема. А.П. Гетьман наголосив на тому, що представники харківських, київських, одеського та ужгородського університетів, які нині презентують позицію ключових шкіл європейського і міжнародного права в Україні, беруть участь у формуванні зовнішньополітичної та наукової доктрини нашої держави, мають унікальна можливість обмінятися думками з приводу актуальних проблем і висловити пропозиції стосовно шляхів прискорення інтеграції України до ЄС. Зрозуміло, що більшість  важливих і складних питань  можна вирішити саме завдяки спільним зусиллям.

Модераторами засідання виступили завідувач кафедри міжнародного права, д.ю.н., професор І. В. Яковюк та к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права О.Я. Трагнюк.

Із  доповідями на конференції виступили: к.ю.н., доцент Р.Б. Хорольський – «Пріоритети виконання Україною Угоди про асоціацію в часи невизначеності майбутнього розвитку між Україною і ЄС»; д.ю.н., професор О.В. Буткевич «Європейський консенсус в галузі прав людини і універсальні та регіональні правові стандарти»; д.ю.н., професор В.В. Лемак – «Правові реформи як умова євроінтеграції: досвід країн-кандидатів на членство»; д.ю.н., професор О.В. Сердюк– «Доктрина європейського консенсусу як  інструмент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод»; д.ю.н., доцент К.В. Смирнова – «Вплив права Європейського Союзу на правопорядок України»; к.ю.н., доцент А.Л. Федорова – «Скорочення розмірів соціальних виплат та пенсій у зв’язку з фінансовою кризою. Практика Європейського суду з прав людини»; д.ю.н., професор О.В. Київець – «Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері сільського господарства: що робить для цього український парламент»; д.ю.н., професор І.В. Яковюк – «Інтеграція України до ЄС в контексті геополітичних інтересів держав-сусідів»; к.ю.н., доцент Ф.В. Веніславський – «Економічні основи конституційної стабільності України в аспекті європейської інтеграції» та ін.