Відбулася Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Юридична осінь 2017 року»

15-11-2017, 16:56

Організатори: рада молодих вчених і студентське наукове товариство Університету.

У роботі конференції взяли участь понад 100 науковців із Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та ін.

Захід відкрив декан факультету адвокатури К.Є.Соляннік. Вітаючи   присутніх, він зазначив: «Проведення конференції стало доброю традицією. Спочатку її учасниками були студенти, деякі із них згодом успішно захистили дисертації і вже як молоді вчені долучилися до її проведення». На переконання Костянтина Євгеновича, це дуже добре, бо наука має виходити на нові позиції, що  неможливо   без молодих вчених.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого К.Є.Соляннік – «Конституційне забезпечення муніципальної реформи в Україні»;  асистент кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого К.О.Трихліб  – «Принцип пропорційності у практиці європейського суду з прав людини»; аспірант кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.В.Ілова – «Конституційні гарантії підприємництва» та ін.

Подальша робота проходила у  секціях:

– загальнотеоретичні та конституційні аспекти розвитку державності;

– правове забезпечення розвитку ринкової економіки;

– правові засоби боротьби зі злочинністю

– проблеми публічного адміністрування сучасної України;

– проблеми реформування вітчизняної системи правосуддя.

За підсумками роботи буде надрукована збірка тез.