Відбувся IIІ круглий стіл «Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права»

09-12-2011, 14:33

Організатори заходу – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Національна академія правових наук України.

У круглому столі брали участь близько 70 учасників з понад 37 вищих навчальних закладів та наукових установ, зокрема: Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Донецького національного університету, Інституту держави та права імені В.М.Корецького, Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман.

На пленарному засіданні заслухані наукові доповіді, у яких визначалися проблеми обговорюваної теми: інтеграція та диференціація галузей екологічного права: проблеми структуризації системи; договір в екологічному праві: історія та сьогодення; окремі аспекти співвідношення земельного та екологічного права; аграрні нормативно-правові акти як джерела аграрного права будівлі на чужій землі; соціально-правові та організаційно-правові критерії впровадження цивільно- та господарсько-правового обігу земель сільськогосподарського призначення та ін.

Підсумком заходу стало рішення про створення громадського моніторингового комітету з еколого-правової освіти і права, який буде координувати питання, пов’язані з викладанням правових дисциплін у галузі екологічного, земельного та аграрного права.