Відбувся науково-методичний семінар «Адміністративне право як навчальна дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика викладання»

29-09-2016, 17:11

Організатор: кафедра адміністративного права Університету за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Привітав присутніх перший проректор Університету Ю.П.Битяк. Він зазначив, що захід є надзвичайно актуальним у зв’язку із запровадженням вступу до магістратури за правилами зовнішнього незалежного оцінювання. Адміністративне право є галуззю, яка об’єднує приписи, спрямовані на створення умов для повноцінної реалізації приватними особами своїх прав та інтересів, виконання ними покладених обов’язків. Навичок щодо тлумачення норм цієї галузі, їх правильного застосування студенти набувають під час вивчення однойменної дисципліни. Головна причина організації семінару − необхідність комунікації між представниками різних вищих навчальних закладів з приводу змістовного наповнення та методики викладання цієї важливої дисципліни.

Участь у семінарі взяли представники вищих навчальних закладів майже зі всієї країни. Так, до Університету завітали науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Запорізького національного університету, Ужгородського національного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Тернопільського національного економічного університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та Харківського національного університету внутрішніх справ.

Повні тексти виступів будуть розміщені поряд з іншими публікаціями у збірці «Питання адміністративного права», ідея видання якої була презентована на семінарі.