Відбувся міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення»

17-05-2019, 20:17

Організатори: Громадське об’єднання «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харквський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Модератор круглого столу професор кафедри кримінального права №1 Університету, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України Людмила Демидова, зазначила про те, що цей круглий стіл проводиться Всеукраїнською асоціацією кримінального права вже третій рік і уперше його гостинно приймає Університет. Вона також повідомила про те, що в межах підготовки до заходу було проведено конкурс студентських наукових робіт, у якому взяли участь 46 доповідей. Серед 19 відзначених робіт 13 представляють Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Ректор Університету, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Василь Тацій підкреслив, що об’єднання різних наукових колективів і їхня комунікація з законодавцем і правозастосовувачами має ключове значення для підвищення ефективності застосування кримінального законодавства. «У законодавців і деяких науковців сьогодні є популярною думка про те, що за допомогою кримінального права можна розв’язати всі соціальні питання. З моменту прийняття Кримінального кодексу до нього було внесено 1034 зміни, багато з яких суперечать тому ж Кримінальному процесуальному кодексу».

Учасників круглого столу також привітали професор кафедри кримінального права №1 Юрій Баулін і директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України Владислава Батиргареєва.

Із науковими доповідями виступили професор кафедри кримінального права №1 Людмила Демидова (Доктринальне забезпечення ефективності кримінального законодавства в умовах сучасних викликів), завідувач кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ Олексій Литвинов (Дискурс і тлумачення кримінального закону), професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України Наталія Гуторова (Кримінальна відповідальність за білокомірцеві злочини: проблеми ефективності), професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету університету в Білостоці (Польща) Катажина Лясковська (Заходи кримінально-правового впливу, що застосовуються до неповнолітніх правопорушників, що вчинили кримінально карні діяння та злочини в Польщі) та ін.

У виступах дослідників були поєднані три принципові підходи вітчизняної правової науки: сучасність і майбутнє доктрини кримінального права, законотворчої й правозастсовної діяльності з позиції забезпечення ефективності кримінального законодавства.

До круглого столу було надруковано збірник матеріалів.