Відбувся міжнародний круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці»

13-12-2019, 16:00

У заході  взяли участь декан Академії публічної безпеки Університету Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) Снєгуолє Матулєне, представники кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса Харківського національного медичного університету, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса, співробітники науково-дослідного інституту вивчення  проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрНУ.

Були обговорені актуальні питання криміналістики та судової експертизи: «Інновації в криміналістиці як відзеркалення розвитку науки» (завідувач кафедри криміналістики В.Ю.Шепітько), «Формалізація як інноваційний засіб оптимізації досудового розслідування» (головний вчений секретар НАПрНУ В.А.Журавель),  «Інноваційні напрямки розвитку криміналістики» (професор кафедри криміналістики  В.М.Шевчук), «Впровадження новітніх методів експертних досліджень та підходів до здійснення судово-експертної діяльності – необхідний фактор експертного забезпечення правосуддя (заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса Е.Б.Сімакова-Єфремян) та ін.