Відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання підвищення ефективності роботи спортивних та спортивно-оздоровчих секцій в контексті реформування навчальної дисципліни “Фізична культура”»

30-06-2016, 11:56

У заході взяли участь завідуючи та викладачі кафедр фізичного виховання №1, №2, №3 Університету.

Передумовами проведення семінару стало те, що під час реформ вищої освіти України викликає занепокоєння проблема модернізації системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах, що може призвести до негативних наслідків, пов’язаних з погіршенням стану здоров’я та  фізичної підготовленості студентської молоді.

Засідання відкрив завідувач кафедри фізичного виховання №1 О.В. Попрошаєв, який звернув увагу на проблему залучення студентів Університету до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підкреслив актуальність та важливість питань щодо функціонування кафедр фізичного виховання в умовах реформування системи освіти України.

Із доповідями виступили: доцент кафедри фізичного виховання №1 В.С.Мунтян – «Проблеми і перспективи імплементації різних стратегій фізичного виховання студентів в контексті реформування системи освіти», доцент кафедри фізичного виховання № 1 Д.О.Миргород –  «Пілатес – як перспективний напрямок у фізичному вихованні студентів в умовах реформування традиційної системи освіти у вищих навчальних закладах», керівник секції з оздоровчої гімнастики, доцент М.П.Воронов – «Форми проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи в сучасних умовах», доцент кафедри фізичного виховання №2 І.О.Бодренкова – «Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді», завідувач кафедри фізичного виховання №3 Н.М. Баламутова – «Використання можливостей плавального басейну університету для організації груп лікувального, оздоровчого та спортивного плавання», доцент кафедри фізичного виховання №3 О.Е.Коломійцева – «Фізична та енергозберігаюча освіта студентської молоді в умовах реформування вищої освіти».

Виступи доповідачів були присвячені обговоренню питань щодо організації навчального процесу та підвищення його ефективності; проблем і перспектив імплементації різних стратегій фізичного виховання студентів в контексті реформування системи освіти; форм проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи в сучасних умовах. Проведено компаративний аналіз систем організації фізичного виховання в Україні та країн Західної Європи і США. Виділено основні стратегії організації занять з фізичного виховання та освітлено відмінності, позитивні та негативні сторони «традиційної» (старої системи) та «нових» (спортивно-орієнтованого, середовищно-орієнтованого та особистісно-орієнтованого) підходів.