Відбувся міжвузівський науково-практичний семінар «Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах»

31-01-2013, 15:28

Організатори семінару: кафедри іноземних мов №1 та №3 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У заході взяли участь викладачі іноземних мов 14 вищих навчальних закладів: Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного економічного університету, Харківської національної академії міського господарства, Харківського національного медичного університету, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Програма семінару включала проведення пленарного засідання та майстер-класу.

Відкрив пленарне засідання Голова оргкомітету, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Від імені ректорату він привітав учасників заходу та зазначив: «Захід відбувається саме в нашому Університеті, що ще раз підтверджує його статус передового наукового та освітнього закладу, який завжди відповідає вимогам часу та готовий прийняти виклики сучасного технологічного глобалізованого світу. Стратегія модернізації освіти, зміна освітніх пріоритетів, у тому числі й у викладанні іноземних мов,  вимагають залучення нових технологічних ресурсів, зокрема застосування у викладанні мультимедійних освітніх комплексів. Ефективне застосування новітніх інформаційних технологій, широке використання всіх можливостей мультимедійного інструментарію, безперечно, потребує ефективного наукового супроводження освітнього процесу».

 

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» В.П.Сімонок – «Нові підходи у викладанні іноземної мови у ВНЗ»; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 3 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» О.Ю.Кузнецова – «Зарубіжні та вітчизняні дослідження використання технології в освіті»; доцент кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету М.В.Третяк – «Massive open online courses – pro and con»; кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки ХНТУСГ імені П.Василенка Є.С.Ємельянова – «Новітні методики навчання французької мови професійного спрямування: досвід реалізації міжнародних проектів» та ін.

Практична реалізація наукових розвідок дослідників, присвячених проблемам застосування в освітньому процесі новітніх інформаційних технологій знайшла своє відображення під час проведення викладачами кафедри іноземних мов №1 майстер-класу, де вони познайомили  учасників заходу:

− з методикою використання інтерактивної дошки на заняттях з іноземної мови (кандидат мистецтвознавства, доцент О.С.Частник);

− продемонстрували можливості технологій Smart Notebook у підготовці різних видів вправ (кандидат філологічних наук, доцент С.С.Микитюк);

− поділилися досвідом підготовки заняття з використанням програм Smart Notebook та Power Point (кандидат філологічних наук, доцент Т.Ю. Мороз).

На завершення аспірант кафедри цивільного процесу А.Ю.Каламайко познайомив викладачів з технологією створення мультимедійних презентацій та представив підготовлену ним презентацію.

 

Проведення майстер-класу дозволило учасникам ознайомитися з новими технологіями, сучасними методиками та авторськими напрацюваннями у викладанні іноземних мов, обмінятися досвідом їх практичного застосування та підвищити свій професійний рівень.

За результатами семінару видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.