Відбувся міжвузівський науково-практичний семінар «Комунікативна спрямованість вивчення мовних дисциплін у вищих навчальних закладах»

15-10-2015, 16:13

Організатори заходу: кафедри іноземних мов Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та кафедра українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У роботі семінару брали участь представники 13 ВНЗ України: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Національного університету цивільного захисту України, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка, Луганського національного аграрного університету (м. Харків)та ін, представники мовного центра «Global English».

Мета семінару полягала в ознайомленні з практичним досвідом реалізації комунікативно орієнтованого вивчення мовних дисциплін у системі ВНЗ; виявленні тенденцій сучасного викладання мов у ВНЗ; окресленні проблем і перспектив реалізації комунікативного складника мовної освіти.

Захід відкрила професор, завідувач кафедри іноземних мов №1 Університету В.П.Симонок, яка зазначила: «Інтеграція України у європейський та світовий простір зумовлює нове бачення основної мети викладання іноземних мов у ВНЗ, оскільки вивчення іноземних мов визначено пріоритетом внутрішньої політики в стратегічних документах ЄС і України. Саме тому Національною радою реформ була розроблена Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов «Go Global». З цією ж метою Президентом України наступний 2016 рік в Україні оголошено роком англійської мови, причому її вивчення має стати одним з пріоритетів у розвитку нашої держави, в найближчому майбутньому володіння англійською мовою стане одним з найважливіших критеріїв при прийомі на державну службу».

На семінарі обговорювалися такі проблеми: комунікативна спрямованість навчання як основна освітня стратегія ХХІ ст.; реалізація комунікативно-орієнтованого вивчення мовних дисциплін у системі ЗНЗ − ВНЗ; навчальна комунікація в опануванні мовленнєвими та стилістичними ресурсами державної мови та іноземних мов у ВНЗ; українська/російська мови як іноземні в контексті комунікативно-орієнтованого навчання у ВНЗ.