Відбувся міжвузівський науково-методичний семінар «Підвищення ефективності фізичного виховання з урахуванням мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів»

30-06-2017, 17:15

У заході взяли участь представники кафедр фізичного виховання №1, №2, №3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедри фізичного виховання Харківського національного університету радіоелектроніки та кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Харківського національного медичного університету.

Засідання відкрив завідувач кафедри фізичного виховання №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.В.Попрошаєв, який зазначив, що передумовою проведення цього заходу стала необхідність пошуку напрямів підвищення ефективності фізичного виховання на етапі реформування вищої освіти з урахуванням потреб та інтересів студентської молоді.

Із доповідями виступили: доцент кафедри фізичного виховання №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.С.Мунтян − «Фізичне виховання в системі цінностей та пріоритетних напрямках діяльності людини», доцент кафедри фізичного виховання Харківського національного університету радіоелектроніки О.В.Церковна – «Взаємозв’язок біологічного віку та рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України», старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Харківського національного медичного університету Т.В.Поліщук  – «Психофізіологічний статус студентів-медиків з різним рівнем фізичної підготовки при адаптації до навчально-виробничої діяльності», директор українсько-польского культурно-освітнього центру, професор кафедри історії і культорології Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова Л.М.Жванко – «Формування мотиваційно-ціннісних орієнтирів студентів на заняттях фізичною культурою: приклад досвіду Академії фізичного виховання у Вроцлаві (Польща)» та ін.

Виступи доповідачів були присвячені обговоренню проблем організації навчального процесу та підвищення його ефективності шляхом урахування мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів, необхідності широкого використання сучасних, всесвітньо відомих програм фізичного вдосконалення.