Відбувся круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України»

02-12-2016, 16:13

Організатор: кафедра екологічного права Університету.

У заході взяли участь науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного гірничого університету, Сумського національного аграрного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та ін.

Засідання круглого столу відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який зазначив, що ще у 2005 р. проведено перший круглий стіл, присвячений проблемам екологічного права. «Захід с часом набув статус всеукраїнського, назви круглих столів були різними та головна мета завжди була єдиною – дати наукові напрацювання законодавцю по вирішенню глобальних екологічних проблем», – наголосив А.П.Гетьман.

Під час пленарного засідання виступили: завідувач кафедри цивільного і господарського права Національного гірничого університету В.І.Андрейцев − «Реалізація наукових доктрин екологічного права: концепти методології», проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого А.П.Гетьман − «Концепція верховенства права в екологічному законодавстві України», завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету І.В.Арістова – «Реалізація екологічного, земельного та аграрного права в Українні: методологія наукової діяльності» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.