Відбувся круглий стіл «Суспільно-правові проблеми формування і розвитку недержавних суб’єктів сектору безпеки України»

15-06-2012, 16:26

У заході брали участь: А.К.Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців; В.Я.Тацій, президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Ю.А.Кармазін, народний депутат України; В.В.Хома, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації керівник апарату; В.В.Крутов, віце-президент Українського союзу підприємців та промисловців; В.Г.Пилипчук, директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України та ін.

У ході зустрічі підписано План першочергових заходів із реалізації Договору про співробітництво між Українським союзом промисловців і підприємців, Національною академією правових наук України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Договір про співпрацю сторонами укладений на початку цього року. У рамках договірних відносин УСПП спільно з фахівцями Національною академією правових наук України і Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» домовилися проводити правову експертизу важливих для підприємницького середовища законопроектів та проектів нормативно-правових актів.

Сторони створили спільну робочу групу, яка веде моніторинг українського законодавства, проводить правову експертизу основних законопроектів, які впливають на роботу реального сектору економіки, його взаємодію з органами державної влади та направляє свої експертні висновки законотворцям.

У найближчий перспективі планується розпочати роботу з проведення спільних наукових досліджень, зокрема, з правових проблем інноваційної діяльності; з приватного права та підприємництва, фінансового права, захисту інтелектуальної власності, протидії рейдерству; з правових проблем розбудови інформаційного суспільства, захисту комерційної і банківської таємниці, технічного захисту інформації та інших питань інформаційної безпеки тощо.

У планах − підготовка пропозицій та проведення наукових експертиз проектів законів України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про основи національної безпеки»; «Про охоронну діяльність»; «Про детективну діяльність»; «Про комерційну таємницю»; «Про протиправне поглинання і захоплення підприємств»; «Про служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб»; «Про економічну конкуренцію».

Сторони мають намір ініціювати створення при Президентові України Громадсько-дорадчої ради з питань формування і розвитку недержавної системи безпеки як складової національної безпеки України, планують подати на розгляд уряду пропозицію щодо утворення Координаційної ради з питань безпеки підприємницької діяльності при Кабінеті Міністрів України.