Відбувся круглий стіл «Болонський процес і студентське самоврядування»

28-11-2010, 09:23

28 листопада відбувся круглий стіл «Болонський процес і студентське самоврядування».

У заході брали участь: проректор Академії В.В.Комаров, директори Інститутів, декани і заступники деканів факультетів, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування.

З повідомленнями виступили проректор Академії В.В.Комаров, голова студентського самоврядування Академії А.Булгаков та інші. Були розглянуті актуальні питання впровадження Болонського процесу в начальному закладу. За результатами роботи прийнято резолюцію:

  1. Визнати впровадження програми дій Болонського процесу в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого актуальним в аспекті інтеграції в європейський освітній простір, підвищення якості підготовки фахівців, зміцнення довіри між суб’єктами освітньої діяльності, мобільності студентів та сумісності систем кваліфікацій.
  2. Наголосити на необхідності існування постійного діалогу та плідної співпраці між студентським самоврядуванням та керівництвом Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з питань впровадження програми дій Болонського процесу в навчальному закладі.
  3. Звернути увагу на необхідність додержання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання знань з навчальних дисциплін (затверджено наказом МОНУ від 30.12.2005 № 774), а саме, визначення підсумкової оцінки знань з навчальної дисципліни, виходячи з середньозваженого коефіцієнту, який обчислюється за результатами поточних модульних контролів та оцінки з індивідуальної роботи.
  4. Наголосити на доцільності використання під час проведення семінарів та лекцій наочних (плакати, малюнки, таблиці тощо) та сучасних технічних (проектори, комп’ютери для презентацій) засобів.
  5. Залучити органи студентського самоврядування до роботи у складі стипендіальних комісій.