Відбувся з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Ради прокурорів України

25-04-2017, 14:55

Зважаючи на особливу суспільну значущість Ради прокурорів України, реалізацію підпункту 4 частини першої статті 71 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-18 і із метою забезпечення створення умов для проведення з’їзду представників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ, прагнучи забезпечити публічність і прозорість усіх процедур, широке представництво юридичних ВНЗ і наукових установ на з’їзді, з урахуванням листа Генеральної прокуратури України від 24.02.2017 року № 12/1/2-8вих-17, Міністерство освіти і науки видало наказ № 589 від 12.04.2017 року «Про проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ».

Відповідно до наказу створено Організаційне бюро з підготовки та проведення з’їзду.

Головою Оргбюро призначено доктора юридичних наук, академіка НАН України, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тація.

Представники юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ на з’їзді обрали двох членів Ради прокурорів України (РПУ).

Шляхом таємного голосування представниками до РПУ стали: доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.П.Битяк, доктор юридичних наук,  професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.С.Гриценко.