Викладачі Університету на зв’язку: контакти кафедр, за якими здійснюються консультування й підтримка дистанційного навчання

16-03-2020, 15:47

Електронні адреси та телефони кафедр:

Назва кафедри

Електронна пошта

Телефон

Кафедра земельного та  аграрного права

aglaw@nulau.edu.ua

704-92-41

Кафедра адміністративного права

admlaw@nulau.edu.ua

704-92-92

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

adm.diy@nulau.edu.ua

704-90-81

Кафедра господарського права

hoslaw@nulau.edu.ua

704-92-00

Кафедра державного будівництва

dergbud@nulau.edu.ua

704-93-04

Кафедра екологічного права

ekolaw@nulau.edu.ua

704-92-97

Кафедра економічної теорії

ekonom@nulau.edu.ua

704-92-58

Кафедра іноземних мов № 1

inyaz1@nulau.edu.ua

704-92-80

Кафедра іноземних мов № 2

inyaz2@nulau.edu.ua

704-90-55,  704-90-56

Кафедра іноземних мов № 3

inyaz3@nulau.edu.ua

704-93-87

Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн

history@nulau.edu.ua

704-92-94

Кафедра конституційного права України

constlaw@nulau.edu.ua

704-92-89

Кафедра криміналістики

kriminalistic@nulau.edu.ua

704-16-15, 704-93-37

Кафедра кримінального процесу

krimproces@nulau.edu.ua

704-93-09, 704-93-10

Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

kp-ord@nulau.edu.ua

704-90-00

Кафедра кримінального права № 1

krimlaw1@nulau.edu.ua

704-92-17, 704-93-24

Кафедра кримінального права № 2

krimlaw2@nulau.edu.ua

704-90-51, 704-90-60

Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права

kriminology@nulau.edu.ua

704-92-62

Кафедра культурології

culture@nulau.edu.ua

704-92-57

Кафедра міжнародного права 

interlaw@nulau.edu.ua

704-92-19, 063-063-29-04

Кафедра соціології та політології

sociol@nulau.edu.ua

704-92-38

Кафедра теорії і філософії права

theory@nulau.edu.ua

704-92-72

Кафедра трудового права

laborlaw@nulau.edu.ua

704-92-15

Кафедра фізичного виховання №1

fizvyh1@nulau.edu.ua

704-92-20

Кафедра фізичного виховання №2

fizvyh2@nulau.edu.ua

704-11-33

Кафедра філософії

filosofy@nulau.edu.ua

704-92-84

Кафедра фінансового права

financelaw@nulau.edu.ua

704-93-02

Кафедра цивільного права № 1

civillaw1@nulau.edu.ua

704-92-98

Кафедра цивільного права № 2

civillaw2@nulau.edu.ua

704-90-53, 704-90-54

Кафедра цивільного процесу

civilproc@nulau.edu.ua

704-92-70

Кафедра судоустрою та прокурорської діяльності

sud_prokd@nulau.edu.ua

704-92-78

Кафедра адвокатури

advokat_kaf@nulau.edu.ua

704-89-71

Кафедра права Європейського Союзу

pravo.eu@nulau.edu.ua

704-90-49

Кафедра міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

mcp@nulau.edu.ua

704-89-10