Викладачі Університету взяли участь у методологічній школі з викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини

18-07-2017, 11:07

Захід відбувся в межах проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» за фінансової підтримки Урядів Канади та ФРН. Школа об’єднала  викладачів правничих дисциплін із 16 університетів десяти  областей України. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого представляли: доцент кафедри міжнародного права Т.Анакіна,   асистент кафедри міжнародного права Д.Аббакумова, доцент кафедри адміністративного права І.Бойко, асистент кафедри кримінального процесу Д.Говорун, асистент кафедри цивільного права №1 Б.Карнаух, асистент кафедри кримінального права №1 Н.Невідома, асистент кафедри кримінального права № 1 М.Рубащенко, асистент кафедри адміністративного права О.Сидєльніков, доцент кафедри правосуддя І.Титко, доцент кафедри кримінального права №1 О. Харитонова.

Протягом чотирьох днів учасники навчалися сучасним методикам викладання для дорослої аудиторії від провідних міжнародних експертів, випробували набуті ними знання та навички під час воркшопів та інтерактивних сесій, обговорювали з визнаними фахівцями у цій галузі виклики, що перешкоджають запровадженню вивчення механізмів захисту прав людини в окремих правничих дисциплінах у ВНЗ.

Методологія та методика викладання − невід’ємні складові якості освіти, тому засвоєння новітніх підходів у цій галузі, розвиток навичок викладання з урахуванням передових експертних досвідів виявляється пріоритетним напрямом підвищення кваліфікації сучасних проактивних викладачів, що просувають у навчальному просторі вивчення механізмів захисту прав людини.