Визначені лауреати Премії імені Ярослава Мудрого 2012 року

20-11-2012, 12:21

Комітетом з присудження Премії імені Ярослава Мудрого на підставі таємного голосування лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2012 році визнані:

  

І. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА»:

 

за монографію «Очерки финансово-правовой науки современности»: 

1) Вінницький Данило Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Уральської державної юридичної академії, директор Євразійського науково-дослідного центру порівняльного і міжнародного фінансового права, член Президії Міжнародної асоціації фінансового права, Голова Уральського відділення Міжнародної асоціації фінансового права, член Академічної ради Європейської асоціації професорів податкового права;

2) Грачова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та виховної роботи, завідувач кафедри фінансового права Московської державної юридичної академії імені О.О. Кутафіна, Почесний працівник вищої професійної освіти РФ, Почесний працівник науки і техніки РФ, академік РАПН;

3) Івлієва Марина Федорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фінансового права Юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова;

4) Кучерявенко Микола Петрович, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік НАПрН України;

5) Лукашев Олександр Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

6) Пришва Надія Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

7) Хімічева Ніна Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового, банківського та митного права Саратовської державної юридичної академії, Заслужений працівник вищої школи, Почесний працівник вищої професійної освіти РФ, академік Міжнародної академії наук вищої школи;

8) Шевельова Наталія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного і адміністративного права, декан Юридичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету.

за монографії:

– «Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми»;

«Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе»;

«Европейская интеграция: проблемы теории и практики»;

«Юрисдикція Суду Європейського Союзу»:

 1) Анакіна Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, асистент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

2) Комарова Тетяна В’ячеславівна, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доцент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

3) Сковіков Олексій Костянтинович, кандидат політичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Інституту ділової кар’єри, доцент кафедри філософії, культурології і політології Московського гуманітарного університету;

4) Трагнюк Олеся Янівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач лабораторією НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доцент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

5) Яковюк Іван Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доцент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

за монографії:

«Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблем теорії та практики»;

«Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан та перспективи розвитку)»;

«Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України»;

«Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект»:

Ярошенко Олег Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».


за монографію «Политический предмет конституции»:

 Речицький Всеволод Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

           

ІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ»:

1) Жигалкін Павло Іванович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

2) Тютюгін Володимир Ілліч, кандидат юридичних наук,  професор кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

 

ІІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ, СУДОВІЙ і ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»:

1) Кирилюк Руслан Іванович, Голова Державної судової адміністрації України;

2) Гаврилюк Михайло Іванович, заступник Генерального прокурора України, державний радник юстиції 2 класу, Заслужений юрист України;

3) Самсін Ігор Леонович, кандидат юридичних наук, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Заслужений юрист України.

  

IV. У номінації «ЗА ПІДГОТОВКУ І ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»:

 

– за підручник «Адміністративне право України. Академічний курс: підручник»:

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного і господарського права Запорізького національного університету.

– за підручник «Господарське право»;

– за навчальний посібник «Актуальні проблеми господарського права»:

1) Щербина Валентин Степанович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, Заслужений юрист України.

– за підручник «Кримінологія: Загальна та особлива частина»:

1) Голіна Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

2) Валуйська Марина Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

3) Лисодєд Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, декан вечірнього факультету Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

4) Оболенцев Валерій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

5) Головкін Богдан Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

6) Шостко Олена Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

7) Лукашевич Сергій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

8) Юрченко Ольга Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».