Визначені лауреати Премії імені Ярослава Мудрого 2014 року

20-11-2014, 14:45

Рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого від 7 листопада 2014 року лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2014 році визнані:

І. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА»:

1) Іванов Володимир Георгійович, доктор технічних наук, профсор, завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2) Любарський Михайло Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

3) Карасюк Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

4) Іванов Станіслав Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки, керівник центру інформаційних технологій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

5) Кошева Наталя Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

6) Ломоносов Юрій В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

7) Гвозденко Марина Владиславівна, старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

8) Мазниченко Наталя Іванівна, старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

9) Бантишев Олександр Федорович, кандидат юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України;

10) Шамара Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, науковий консультант Міжвідомчого науково-дослідного центру по боротьбі з організованою злочинністю при Раді національної безпеки України.

11) Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Заслужений діяч науки і техніки

12) Пашков Віталій Михайлович, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

13) Мілаш Вікторія Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

14) Бойчук Роман Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

15) Кузьміна Марина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

16) Давидюк Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

17) Битяк Олексій Юрійович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

18) Задихайло Дмитро Дмитрович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

ІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ»:

1) Данильян Олег Геннадійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2) Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України.

ІІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ, СУДОВІЙ і ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»:

1) Кононенко Віктор Іванович, голова Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, суддя Верховного Суду України і Верховного Суду СРСР (у відставці), Заслужений юрист України, суддя вищого кваліфікаційного класу, арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України;

2) Луць Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.

IV. У номінації «ЗА ПІДГОТОВКУ І ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»:

1) Требін Михайло Петрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2) Воднік Валентина Давидівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

3) Золотарьова Юлія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

4) Клімова Галина Павлівна, доктор філософських наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

5) Осипова Наталя Пилипівна, доктор філософських наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Заслужений працівник освіти України;

6) Підкуркова Ірина Валеріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

7) Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України;

8) Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, заслужений юрист України;

9) Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

10) Тарахонич Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

11) Богініч Олег Леонідович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

12) Макаренко Лариса Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

13) Львова Олена Леонідівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

14) Сунєгін Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.