Визначено переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2014/2015 н.р.

01-04-2015, 12:25

Визначено переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2014/2015 н.р.	Завершила роботу дводенна підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2014/2015 н.р.

 Захід проводився на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р.» № 1193 від 21.10.2014 р. та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21.02.2012 р.

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук взяли участь 213 студентських робіт з 59 ВНЗ країни. За результатами зовнішнього рецензування рекомендовано до захисту 122 роботи. Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не міг бути претендентом на нагородження. Отже, у захисті своїх робіт брали участь 93 студенти з 41 вузу.

Відкрив захід  голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України А.П.Гетьман. Він повідомив, що визначення переможців було максимально об’єктивним та прозорим. Переважна кількість членів журі − викладачі різних вузів, що стало запорукою чесності, об’єктивності і неупередженості. Учасники продемонстрували та підтвердили високий рівень знань. «Я переконаний, настане час, і ваші наукові роботи будуть читати не тільки в Україні, а й в Європі та світі», − сказав Анатолій Павлович.

За підсумками оцінювання та виходячи з умов, передбачених Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р., дипломи переможців та призерів отримали:

I ступеня:

• Юридична відповідальність: позитивна і негативна стадії

студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Мороз Ілля Миколайович

Науковий керівник – ас. Вовк Д.А.

• Конституційна скарга як правовий інститут: проблеми і перспективи його впровадження в Україні

студент 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Білоус Костянтин Віталійович

Науковий керівник – доц. Слинько Т.М.

• Ділова репутація підприємницьких товариств

студентка 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Кравченко Тетяна СергіївнаНауковий керівник – доц. Крат В.І.

• Правова природа земельно-процесуальних відносин в Україні

студент 6 курсу юридичного факультету Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького – Шкварчук Назарій Ярославович

Науковий керівник – доц. Книш В.В.

• Проблема емоційного вигорання співробітників правоохоронних органів

студентка 5 курсу соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка – Рожкова Наталія ВалеріївнаНауковий керівник – доц. Котлова Л.А.

• Запобігання злочинності неповнолітніх в контексті національного законодавства, міжнародних норм та зарубіжної практики

студент 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – Юзікова Георгій Станіславович

Науковий керівник – проф. Корнякова Т.В.

II ступеня:

• Тоталітарні режими: історія і сучасність

студентка 3 курсу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України – Лапінський Євгена Ігорівна

Науковий керівник – ст. викладач Павлюх А.А.

• Всесвітня митна організація: генезис та правові основи діяльності

студент 4 курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету – Бугрім Михайло Павлович

Науковий керівник – доц. Колодій І.М.

• Відповідальність у міжнародному повітряному праве

студент 3 курсу факультету цивільної та господарської юстиції НУ «Одеська юридична академія» – Думанський Володимир Ігорович

Науковий керівник – ас. Чіпко М.В.

• Приватні та публічні елементи створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу

студентка 5 курсу юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Кекіс Лілія Івановна

Научний керівник – доц. Старук А.В.

• Концепція трудового права України на сучасному етапі розвитку трудових відносин в умовах інтеграції в європейське співтовариство

студентка 5 курсу юридичного факультету Сумського державного університету – Семенова Анастасія Володимирівна

Науковий керівник – ст. викл. Кісельва А.І.

• Впровадження приватноправових елементів у кримінальну юстицію: перспективні напрямки розвитку правової системи Українистудентка 4 курсу Юридичного інституту Національного авіаційного університету – Бондаренко Дар’я Юріївна

Науковий керівник – доц. Багіров С.Р.

• Актуальні питання створення та діяльності державного бюро розслідувань в умовах інтеграції України в Європейський союз

студентка 4 курсу юридичного факультету Сумського державного університету – Андрейченко Надія Сергіївна

Науковий керівник – ст. викл. Ільченко А.В.

• Сучасні громадські анти кримінальні руху: переваги та недоліки у стримуванні злочинності

студентка 4 курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «Одеська юридична академія» – Люба Іванна Іванівна

Науковий керівник – доц. Мельничук Т.В.

• Служба безпеки України як суб’єкт забезпечення національної безпеки України

студент 1 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Рубцов Станіслав Сергійович

Науковий керівник – проф. Москвич Л.М.

III ступеня:

• Роль резолюції Генеральної Асамблеї ООН в процесі створення норм міжнародного права

студент 3 курсу факультету цивільної та господарської юстиції НУ «Одеська юридична академія» – Наконечний Тарас Богданович

Науковий керівник – Чіпко М.В.

• Правовий статус української мови в Російській імперії в XIX в.

студентка 1 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Лозова Олена Сергіївна

Науковий керівник – доц. Шевердін М.М.

• Правова профілактика явища ксенофобії у молодіжному середовищі

студентка 5 курсу юридичного факультету Херсонського державного університету – Радчук Євгенія Андріївна

Науковий керівник – проф. Стратонов В.М.

• Проблемні питання визначення митної вартості та здійснення контролю за його визначенням

студентка 5 курсу юридичного факультету Академії митної служби України – Клецька Валентина Сергіївна

Науковий керівник – доц. Лялька А.Б.

• Інститут Президента України: вітчизняні витоки і сучасність

студентка 1 курсу факультету з підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ – Леочко Валерія Віталіївна

Науковий керівник – доц. Загуменна Ю.А.

• Шикана як категорія цивільного права Українистудентка 3 курсу екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету – Бальковськa Ксенія Іванівна

Науковий керівник – доц. Ляшенко Р.Д.

• Дискусійні питання правової природи зобов’язань, що виникають внаслідок рятування майна фізичної або юридичної особи

студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для МВС України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Грушко Жанна Вячеславовна

Научний керівник – доц. Домашенко М.В.

• Особливості банкрутства фермерських господарств

студентка 5 курсу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – Мазепа Наталія Володимирівна

Науковий керівник – доц. Богай Н.А.

• Нотаріальний процесуальний кодекс України: вимога часу і перспективи ухваленнястудентка 3 курсу юридичного факультету Сумського державного університету – Дегтяр Ганна Олексіївна

Науковий керівник – доц. Логвиненко М.І.

• Державна соціальна допомога малозабезпеченим особам

студентка 5 курсу соціально-правового факультету НУ «Одеська юридична академія» – Дідоренко Анастасія Олександрівна

Науковий керівник – проф. Чанишева Г.І.

• Актуальні питання впровадження інституту кримінального проступку

студентка 4 курсу юридичного факультету Сумського державного університету – Ігнатенко Євгенія Валерьевна

Научний керівник – доц. Пахомов В.В.

• Окремі питання правового регулювання якості та безпеки сільськогосподарської продукції

студент 4 курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Сорока Максим Михайлович

Науковий керівник – ас. Панченко В.В.

• Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні

студентка 5 курсу факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії – Лесюк Алена Станіславівна

Науковий керівник – доц. Калініченко А.В.

• Особливості огляду православного храму

студент 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Прудников Ярослав Вікторович

Науковий керівник – проф. Капліна О.В.

•Проблеми та перспективи застосування медіації при виробництві у формі приватного обвинувачення

студентка 5 курсу Інституту прокуратури та слідства НУ «Одеська юридична академія» – Литвяк Вікторія Василівна

Науковий керівник – ст. викл. Анненко А.С.

• Проблеми правового регулювання процесу ідентифікації осіб, що померли в ході проведення АТО

студент 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – Федорчук Кирило Юрійович

Науковий керівник – доц. Сачко А.В.