Видано монографію О.С.Марченко “Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз”

23-06-2010, 13:09

23 червня видано монографію О.С.Марченко “Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз”.

В монографії розглянуто сутність та функції консалтингових ресурсів у національних інноваційних системах, доведено необхідність їх всебічного використання як інтелектуального чинника інноваційного розвитку економіки. Проаналізовано структуру консалтингового сектору та ринку консалтингових послуг, з’ясовано особливості економіко-організаційного механізму консалтингової фірми як продуцента і постачальника консалтингових ресурсів. Обгрунтовано особливості та протиріччя використання консалтингових ресурсів на сучасному етапі формування національної інноваційної системи України.

Розрахована на науковців, викладачів, фахових консультантів, студентів.

Марченко О.С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз: Монографія. ─ X.: Право, 2008. ─ 280 с.

ISBN 978-966-458-063-9

ББК 65.9 (4 УКР)2