Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах обговорені на круглому столі, присвяченому 90-річчю з дня народження В.К.Попова

01-03-2019, 14:19

Засідання відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який сказав, що  в цьому залі зібралися рідні Василя Костянтиновича Попова, колеги, учні, а також всі ті, хто цінував і поважав його. Серед них не тільки представники Університету, а й фахівці з інших міст і навчальних закладів нашої країни. Продовжуючи промову, Анатолій Павлович додав: «Останніми роками візитівкою Університету стали заходи, присвячені дням народження наших вчителів, які стояли у витоків юридичної науки.Василь Костянтинович, якому 23 січня 2019 р. виповнилося б 90 років, – видатна постать і засновник харківської школи екологічного права, перший завідувач і провідний науковець кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  Професор залишив по собі значний науковий спадок, до якого належать теоретичні розробки щодо предмета, поняття, принципів екологічного права і законодавства».

На пленарному засіданні із доповідями виступили проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого А.П.Гетьман – «Професор Василь Костянтинович Попов як взірець сумлінного служіння юридичній освіті та науці», професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» І.І.Каракаш – «Наукова спадщина проф. В.К.Попова у правових дослідженнях його учнів», професор кафедри цивільного, господарського і екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка» МОН України В.І Андрейцев – «Аксіологічні аспекти сучасного екологічного законодавства і права України» та ін.

Тематикою круглого столу охоплено актуальні питання сучасного стану та  перспектив розвитку екологічного, земельного та аграрного права та законодавства, у тому числі в контексті сталого розвитку та євроінтеграційних процесів, правові проблеми забезпечення екологозбалансованого природокористування, охорони довкілля, сільськогосподарського виробництва, формування національної екологічної політики, державної політики у сфері регулювання земельних відносин, стратегії розвитку аграрного сектору економіки України та ін.