Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження обговорено учасниками ІІ Харківського кримінального процесуального полілогу

13-12-2019, 16:05

Організатори: кафедри кримінального процесу та кримінального процесу і оперативно-розшукової діяльності.

У заході взяли участь голова Київського районного суду м. Харкова С.Л.Шаренко, директор Харківського територіального управління НАБУ Ю.О.Кравченко, представники прокуратури Харківської області  Ю.В.Семенець і П.М.Гультай, викладачі Харківського національного університету внутрішніх справ  В.В.Абламська, С.Є.Абламський, Т.Г.Фоміна, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  А.Є.Голубов.

У центрі уваги учасників конференції були топові проблеми науки та правозастосовної практики. Обговорювалися новели кримінального процесуального законодавства щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження та актуальні проблеми, які пов’язані із їх запровадженням у правозастосовну практику. Жваву дискусію викликав виступ доцентки кафедри кримінального процесу А.Р.Туманянц, яка звернулася до корупційних ризиків, що існують у нормативному врегулюванні заходів забезпечення кримінального провадження та проблемам їх переборення. Науковий інтерес та хвилю обговорень викликав виступ аспіранта кафедри кримінального процесу А.Скрипника «Концепція «закритого контейнера» в українських правових реаліях», який поділився результатами осмислення американського правила “закритого контейнеру” з урахуванням українських реалій. Розкривши найбільш яскраві аспекти заатлантичної концепції розумного очікування на приватність, молодий дослідник висвітлив американське уявлення про девайс як “закритий контейнер”, з чого випливає потреба окремого санкціонування електронного втручання у права людини. На підставі обговорення, присутні прийшли до висновку про те, що висвітлений позитивний досвід США має бути втілений у національному законодавстві з урахуванням, проте, особливостей нормативного процесуального простору.

Вченими обговорювалися також зв’язки між повідомленням про підозру і заходами забезпечення кримінального провадження; проблеми визначення підсудності клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.   

Завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності  О.Г.Шило звернула увагу на актуальні питання, пов’язані з тлумачення Європейським судом з прав людини проблем забезпечення прав людини під час застосування запобіжних заходів, що були предметом розгляду ЄСПЛ у справі «Корбан проти України» від 4 липня 2019 р. У розвиток питань, що були підняти, про необхідність створення системи гарантій дотримання прав людини при застосовуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні та ефективності їх реалізації також говорили голова Київського районного суду м.Харкова С.Л.Шаренко, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними  органами  поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області П.М.Гультай, доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» А.Є.Голубов.

Про правову невизначеність у нормативному регулюванні затримання особи за підозрою у вчинені злочину, яка повинна бути усунена, наголошували професор кафедри кримінального процесу В.М.Трофименко, доцентка кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства Харківського національного університету внутрішніх справ Т.Г.Фоміна та інші учасники дискусії.

Одним з напрямів наукової дискусії полілогу були нормативні, доктринальні та праксеологічні проблеми застосування арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження. Наповнені прикладними проблемами були виступи директора Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Ю.О.Кравченка, начальника відділу організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів в області управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Ю.В.Семенець, доцентів М.О.Карпенка, О.І.Тищенко, асистентів Д.І. Клепки, І.О.Крицької та інших учасників полілогу.

Проблеми критеріїв правомірності обмеження права власності під час арешту майна в світлі практики ЄСПЛ та належного мотивування ухвал слідчих суддів підіймала завідувачка кафедри кримінального процесу  О.В.Капліна.

Учасники полілогу запропонували пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства та вирізнили надію, що члени робочої крупи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з питань правової реформи  професори О.Г.Шило та О.В.Капліна представлять результати полілогу до комісії, а пропозиції знайдуть свою реалізацію у розроблених робочою групою законопроектах.