Актуальні напрями модернізації господарсько-правової політики держави обговорили учасники круглого стола

11-12-2019, 12:11

Організатор − кафедра господарського права.

Відкрив захід завідувач кафедри Д.В.Задихайло, який привітав учасників і окреслив ключові питання для дискусій. Після цього Дмитро Вітольдович виступив с власною промовою «Філософія господарського права як чинник сучасної господарсько-правової політики».

Із науковими повідомленнями виступили аспіранти кафедри господарського права А.О.Мазалова – «Концепція питання публічно-приватного партнерства» і Б.В.Вольвач «Відносини неплатоспроможності та банкрутства як об’єкт господарсько-правової політики держави» та ін.