Відділ міжнародних програм і зв’язків

Відділ міжнародних програм та зв’язків створено у 2002 р. З цього часу відділ очолює канд. мистецтвознав., доц. О.С. Частник.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення співробітництва Університету в галузі вищої юридичної освіти і науки з освітніми та науковими установами інших держав та міжнародними організаціями; забезпечення організації та координації діяльності Університету в проектах міжнародної співпраці в рамках європейських та світових освітніх та інших програм; надання інформаційної та методичної допомоги з питань міжнародної співпраці кафедрам, факультетам, іншим структурним підрозділам Університету, викладачам, студентам та співробітникам; інформаційну діяльність, спрямовану на зміцнення іміджу Університету як освітньої установи з підготовки фахівців за міжнародним визнанням.

Тел. відділу 704-93-31