Кафедра іноземних мов №2

Кафедра іноземних мов № 2 почала функціонувати в 1999 р.

На кафедрі працюють 11 штатних викладачів: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент Ірина Петрівна Липко; кандидати філологічних наук, доценти  Тетяна Миколаївна Артеменко, Маргарита Олексіївна Зайцева, Вікторія Яківна Міщенко, Людмила Василівна Чурсіна, Тетяна Миколаївна Щокіна; кандитат педагогічних наук,  доцент Діна Ісхаківна Демченко, кандидат психологічних наук, доцент   Наталя Анатоліївна Сорока, кандидат філософських наук, доцент  Світлана Миколаївна Романюк; 2 старші викладачі –  Тетяна Євгеніївна Малєєва та Тетяна Миколаївна Черкасова. Завідувач лабораторією – Юлія Миколаївна Долгих; старший лаборант – Ірина Миколаївна Лобова.

З 1999 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент І.П. Липко.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін «Іноземна мова» (англійська, німецька та французька) в Слідчо-криміналістичному інституті, на військово-юридичному факультеті, факультеті підготовки кадрів для Пенсійного фонду України. На міжнародно-правовому факультеті за спеціальністю «Право»: «Іноземна мова» (англійська, німецька та французька). За спеціальністю «Міжнародне право»: «Іноземна мова» – І-ІІ курси, «Іноземна мова спеціальності» і «Теорія та практика перекладу» – ІІІ-IV курси за освітнім рівнем «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання), а також на заочному факультеті № 2.

Наукова діяльність кафедри »

Навчально-методична робота кафедри:

Кафедрою активно проводиться навчально-методична робота результатом якої є видання  цілої низки підручників та навчальних посібників, а саме:

з грифом Міністерства освіти та науки України: «Англійська мова для юристів-міжнародників» (2004), Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей: «Переклад англомовної юридичної літератури» (2004), Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти «Міжнародні конвенції у галузі прав людини» (2004); Практична граматика англійської мови з вправами. (2005), Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти «Система державного управління США» (2006), Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти: Переклад англомовної громадсько-політичної літератури «Міжнародні конвенції у галузі прав людини» (перевид., 2006), Навчальний посібник: Переклад англомовної юридичної літератури (перевид., 2006); Практична граматика англійської мови з вправами. Базовий курс: Посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови (2007), Посібник з англійської мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників «The Letter of the Law» (2010 та 2012 –  перевидання).

навчальні посібники: посібник для студентів-юристів з поглибленим вивченням дипломатії та міжнародного права (2004), Тематичний збірник для студентів юридичних вузів (2006), Розмовні теми з німецької мови та завдання для самостійної роботи для студентів-юристів (2006),  навчальний посібник з німецької мови для студентів-юристів «Recht und Gesetz» (2012), навчальний посібник з французької мови для студентів-юристів  «Le Fracnais pour les Juristes» (2012), навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти «Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини» (2015) та книга для викладача «Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини» (2015).

Суттєво оновлено методичний комплекс кафедри: 9 програм навчальних дисциплін, навчально-методичні матеріали, робочі програми навчальних дисциплін, критерії оцінювання знань і умінь студента під час поточного контролю та підсумкового тесту (іспиту), завдання з самостійної роботи, з індивідуальної роботи, тести для перевірки залишкових знань. На кафедрі впроваджується кредитно-трансферна система організації навчального процесу, створюються електронні навчальні комплекси. Організовуються індивідуальні та групові консультації для студентів.

З 2006 року на Міжнародно-правовому факультеті в рамках спеціальності «Право» кафедра запровадила професійно-орієнтований курс з англійської юридичної мови, який забезпечує підготовку студентів до складання іспиту для отримання міжнародного сертифікату (ILEC).

Викладачі кафедри ефективно використовують сучасні методи викладання іноземних мов із застосуванням технічних засобів навчання, новітніх аудіо та відео матеріалів, компакт-дисків на базі підручників британського, французького та німецького видань. Створена відеотека навчальних матеріалів, розробляються дидактичні матеріали, які відповідають вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри виконується за темою «Лінгвістичні основи формування іншомовної компетенції».

Результати наукових досліджень кафедри містяться у монографіях, наукових статтях та публікаціях, виданих не тільки у вітчизняних, а й у міжнародних періодичних виданнях (Велика Британія, Канада, Польща, Болгарія, Чехія).    З 2011 року кафедра займається консультативною роботою зі здобувачами для складання кандидатського іспиту з іноземної мови. Розроблено нову програму та новий навчально-методичний комплекс.

Організаційно-наукова та міжнародна діяльність

Кафедра приймає участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, форумів (у тому числі з міжнародною участю).

З 2013 року всі викладачі кафедри є членами  Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП), через яку планується вступ до міжнародних професійних організацій та залучення іноземних спеціалістів до навчального процесу на кафедрі.

Викладачі забезпечують переклад на лекціях з носіями іноземних мов, у сертифікатній начально-дослідній програмі ІТ право, надають консультації викладачам правових кафедр у написанні статей, анотацій іноземними мовами.

Кафедра постійно підтримує і розвиває зв’язки з Вищими курсами іноземних мов при МЗС України, Дипломатичною академією при МЗС України, факультетом іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститутом французької мови, Німецьким культурно-просвітянським центром «Будинок Нюрнбергу», перекладацькою компанією «Промова». Протягом більш ніж 10 років поспіль кафедра співпрацює з Харківським територіальним відділенням Малої академії наук України, де науковці кафедри є постійними членами журі філологічної секції.

Особливе місце в діяльності кафедри посідає організація роботи зі студентами, які беруть участь в олімпіадах, готують наукові доповіді для участі у міжнародних семінарах, конференціях, круглих столах як із проблем міжнародного права, так із проблем інших галузей права, де займають призові місця.

Починаючи з 2014 року викладачі кафедри в рамках Інституту післядипломної освіти проводять заняття з підготовки до міжнародних іспитів з англійської мови серії  Cambridge ESOL (FCE) за програмою «Інтенсивний курс англійської мови» та до міжнародного іспиту з французької мови DELF за програмою «Інтенсивний курс французької мови».

Нагороди, відзнаки, премії які отримали науковці кафедри за останні п’ять років:

2011 рік Подяка міського голови Г.А. Кернеса к.ф.н., доц., завідувачу кафедри іноземних мов №2 за багаторічну сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, значний внесок у розвиток вищої освіти і науки України та з нагоди святкування Дня Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

2011 рік –  завідувач кафедри іноземних мов №2 І.П. Липко нагороджена пам’ятним нагрудним знаком «15 років військово-юридичному факультету Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

2012 рік – завідувач кафедри іноземних мов №2 І. П.  Липко  отримала подяку начальника Головного Управління  МВС України в Харківській області за багаторічну службу, особистий вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю та активну роботу щодо виховання і передачі професійних навиків молодим працівникам в ім’я процвітання рідної Батьківщини;

2012 рік – завідувач кафедри іноземних мов №2 І. П.  Липко  нагороджена  медаллю  «За сприяння Військово-юридичному факультету»;

2013 рік –  доцент кафедри Л.В. Чурсіна відзначена грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у справу навчання обдарованої учнівської молоді;

2014 рік  – доцент кафедри Л.В. Чурсіна відзначена почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 210-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2015 рік – викладач Т.Є. Малєєва отримала  Подяку ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди святкування Дня Університету;

2015 рік  – доцент С.М. Романюк отримала Почесну грамоту за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди святкування Дня університету.

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Динамівська, 4, ауд. 702.

Тел.: (057) 704-90-55 та (057) 704-90-56

E-mail: inyaz2@nulau.edu.ua

Контактними особами кафедри є завідувач лабораторією Ю.М. Долгих та старший лаборант кафедри І.М. Лобова.