Кафедра цивільного процесу

Гусаров К.В.

Кафедра цивільного процесу як самостійна заснована в 1966 р. в результаті реорганізації об’єднаної кафедри цивільного права і цивільного процесу. Утворення самостійної кафедри дало змогу спеціалізувати викладання та проведення наукових досліджень у галузі проблем цивільного судочинства, арбітражного процесу, нотаріату та інших позасудових цивільних юрисдикцій. Це також сприяло вдосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів.

Значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських процесуалістів зробили такі відомі вчені,як  проф. С.Ю. Кац та Б.М. Юрков, доц. М.М. Васильченко, Л.Я. Носко, О.М. Смецька, Т.М. Губарь, Ю.М. Чуйков, що в різні часи працювали  на кафедрі.

Кафедру очолювали доц. М.М. Васильченко (1966-1972) і Л.Я. Носко (1972–1982). З 1982 р. по 2015 р. нею керував академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, проф. В.В. Комаров. З 2015 р. – доктор юридичних наук, професор К.В. Гусаров.

Викладачі кафедри »

 1. Комаров Вячеслав  Васильович – професор, к.ю.н.
 2. Гусаров Костянтин Володимирович – професор, д.ю.н.
 3. Баранкова Вікторія Валеріївна – доцент, к.ю.н.
 4. Жушман Максим Вікторович – доцент, к.ю.н.
 5. Мамницький Валерій Юрійович – доцент, к.ю.н.
 6. Рожнов Олег Вікторович – доцент, к.ю.н.
 7. Сакара Наталія Юріївна – доцент, к.ю.н.
 8. Світлична Галина Олександрівна – доцент, к.ю.н.
 9. Сібільов Денис Михайлович – доцент, к.ю.н.
 10. Удальцова Iрина Віталіївна – доцент, к.ю.н.
 11. Шутенко Оксана Василівна – доцент, к.ю.н.
 12. Ахмач Ганна Михайлівна  – асистент, к.ю.н.
 13. Колісник Олена Вікторівна – асистент, к.ю.н.
 14. Кравцов Сергій Олександрович – ассистент, к.ю.н.
 15. Попов Олександр Ігорович – асистент, к.ю.н.
 16. Череватенко Ірина Миколаївна – асистент, к.ю.н.
 17. Цувіна  Тетяна Андріївна – асистент, к.ю.н.
 18. Гузе Костянтин Анатолійович – асистент
 19. Єфременко Вікторія Валеріївна – асистент
 20. Семенець Олександр Ігорович – асистент
 21. Ткач Катерина Вікторівна – асистент
 22. Каламайко Андрій Юрійович -асистент

Кафедра здійснює викладання основної навчальної дисципліни «Цивільний процес», а також навчальних дисциплін: «Судочинство в господарських судах», «Виконавче провадження», «Провадження у справах до судового розгляду», «Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ», «Нотаріат», «Теорія та практика застосування цивільно-процесуального законодавства», «Процесуальні акти та документи в цивільному процесі», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Судовий захист прав  інтелектуальної власності», «Порівняльний цивільний процес», «Міжнародний цивільний процес», «Альтернативний розгляд цивільних справ».

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедрою видана серія підручників та навчальних посібників: «Цивільний процесс» за ред. Л.Я. Носка, С.Ю. Каца, 1982; «Суб’єкти цивільного процесуального права» В.В. Комарова, П.І. Радченка, 1990; «Доказування та докази в цивільному судочинстві» В.В. Комарова, 1991; «Принципи цивільного процесуального права» В.І. Тертишнікова, 1991; «Участь третіх осіб та прокурора в цивільному судочинстві» В.В. Комарова, П.І. Радченка, 1991; «Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти» В.В. Комарова, П.І. Радченка, 1991; «Цивільне процесуальне право України» за ред. В.В. Комарова, 1992; «Предмет цивільного процесуального права» В.В. Комарова, 1992; «Цивільне процесуальне право України – практика застосування» В.В. Комарова, 1993; «Цивільний процесс» В.І. Тертишнікова, п’ятнадцять   видань з 1993 по 2015 р.; «Нотаріат в системі юстиції» В.В. Баранкової, 1997; «Цивільне процесуальне право України» за ред. В.В. Комарова, 1999; «Проблеми судового визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним» І.В., Удальцової, 1999; «Нотаріат і нотаріальний процесс» В.В. Комарова, В.В. Баранкової, 2000; «Нотаріат» В.В. Комарова, В.В. Баранкової, 2001; «Цивільний процес України» за ред. В.В. Комарова, 2006; «Нотаріат: перспективи унормування, законодавство, судова практика» В.В. Комарова, В.В. Баранкової, 2008; «Основи цивільного судочинства України» В.І. Тертишнікова, 5 ваидань з 2006 по 2014 р.; «Цивільний процес України» С.В. Васильєва – шість видань з 2007 по 2014 р.; «Господарський процес: навчальний посібник для підготовки до заліку та іспиту» С.В. Васильєва, 2007; «Основи виконавчого провадження» С.В. Васильєва, 2008; «Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ» С.В. Васильєва – три видання з 2008 по 2010 р.; «Энциклопедия гражданского процесса» С.В. Васильева, 2009; «Господарський процес України» С.В. Васильєва, 2010; «Господарський процес» С.В. Васильєва , 2014; «Цивільний процес: курс лекцій» С.В. Васильєва,2010; «Нотаріат» В.В. Комарова, В.В. Баранкової, 2011; «Курс цивільного процесу» за ред. В.В. Комарова, 2011;  «Порівняльний цивільний процес»  С.В.Васильєв , 2015.

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем науки цивільного процесуального права. У 1967 – 1981 рр. дослідження присвячувалися окремим інститутам цивільного процесуального права. Наступними роками досліджувалися проблеми цивільних гарантій захисту прав громадян і організацій (1981 – 1985), проблеми розвитку цивільно-процесуальної діяльності судових і прокурорських органів (1986 – 1990), проблеми удосконалення правосуддя по цивільних справах в умовах формування правової держави (1991 – 1995). У 1995 – 2010 рр. наукова робота кафедри виконувалась за науковим напрямом «Актуальні проблеми правосуддя, укріплення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні» за цільовою комплексною програмою «Проблеми удосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів». У 2016-2020 рр. наукові дослідження кафедри присвячуватимуться як і в минулі (2011-2015 )  роки  науковому напряму «Сучасний цивільний процес: стан та перспективи» в  рамках цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності».

Підготовлено серію монографій: В.В. Комаров «Міжнародний комерційний арбітраж» (1995), Д.М. Сібільов «Участь третіх осіб у цивільному судочинстві» (2000), Д.М. Сібільов «Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконавче провадження» (2000); «Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар» (2001)  за ред. В.В. Комарова  (науково –     практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу був удостоєний            першої премії спілки юристів України на ІV Всеукраїнському конкурсі  на краще юридичне видання 2000/2001 рр. у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання  в галузі права»); «Проблеми науки цивільного процесуального права» за ред. В.В. Комарова (2002); «Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконавче провадження»» В.І. Тертишнікова (2005); Д.Д. Луспеник – «Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ» (2005) та «Розгляд цивільних справ судом першої інстанції» (2006); В.В. Комаров, В.В. Баранкова та ін. «Теорія та практика судової діяльності» (2007); В.І. Тертишніков «Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар» – 5 видань з 2006 по 2010 р., «Международный коммерческий арбитраж» В.В. Комарова (2009); у 2008 р. – «Проблеми теорії та практики цивільного судочинства» за заг. ред. В.В. Комарова, автори якої (В.В. Комаров, доц. В.В. Баранкова,  доц. К.В. Гусаров, доц. Г.О. Світлична, доц. І.В. Удальцова, канд. юрид. наук Н.Ю. Сакара та Д.Д. Луспеник) стали лауреатами премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».

У 2010 р. вийшли монографії – «Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» (К.В. Гусаров) та  «Проблеми доступності правосуддя у цивільних справах» (Н.Ю. Сакара); в 2011 р. – колективні монографії «Окреме провадження» (В.В. Комаров, Г.О. Світлична, І.В. Удальцова) та «Позовне провадження» за ред.В.В.Комарова, в 2012 р. – Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України (В.В.Комаров), в 2013 р. – «Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації» (С.В Васильєва.), в 2014 р. – «Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди» (С.О Кравцов), в 2015 р. – «Право на суд у цивільному судочинстві» (Т.А. Цувіна).

Кафедра протягом усього часу свого існування брала участь у законотворчій роботі та експертизі проектів законів, інших нормативних актів: Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про судоустрій в Україні», «Про нотаріат», «Про судову експертизу», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів», «Про доступ до судових рішень», «Про імунітет держави та його властивості», «Про компенсацію витрат на правову допомогу», «Про адвокатуру», «Про присяжних виконавців», «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» (щодо відкриття  провадження під час виконання рішень іноземних судів)», «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо забезпечення позову)»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин», «Про внесення змін до статті 24 Цивільного процесуального кодексу України (щодо розгляду заяви про відвід)», «Про внесення змін до статей 8 і 61 Цивільного процесуального кодексу України (щодо законодавства, відповідно до якого суд вирішує справи)», «Про внесення змін та доповнень щодо правового регулювання участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників у цивільному судочинстві», «Про третейські суди (стосовно розширення переліку суб’єктів права на створення третейського суду та встановлення певних кваліфікаційних вимог до таких суб’єктів)», «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України (щодо звернення судів України до іноземних судів)», «Про внесення змін до ст.175 Цивільного процесуального кодексу України (про визнання мирової угоди)», «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина у сфері здійснення цивільного судочинства)», «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина у сфері адміністративного судочинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень прокурора при здійсненні представництва інтересів держави», «Про внесення змін та доповнень до статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» (щодо врегулювання порядку стягнення аліментів)», «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо порядку звернення стягнення на майно боржника)», «Про виконавче провадження (щодо відомостей у виконавчих документах)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо автоматизованого розподілу справ між суддями)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій незалежності суддів та вдосконалення правил підсудності справ)», «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо уточнення підсудності)», «Про внесення змін та доповнень до Господарського процесуального кодексу України (щодо прийняття господарським судом рішень стосовно примусового проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи-підприємця)», «Про третейські суди (щодо розширення кола засновників третейських судів)», «Про внесення змін до статті 167 КАС України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підстав звільнення від доказування)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо змісту позовної заяви)», «Про внесення зміни до статті 55  Закону України «Про нотаріат», «Про внесення змін до деяких законів України (щодо звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса)», «Про внесення змін до деяких законів України (щодо вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування)», «Про застосування норм Цивільного процесуального кодексу України, що регулюють провадження у справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо неможливості нав’язування споживачу третейського розгляду та безумовного права споживача звернутися за захистом до державного суду)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів», «Про внесення змін до статей 85 і 87 Господарського процесуального кодексу України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах (щодо набрання чинності)», «Про внесення змін до статті 328 Цивільного процесуального кодексу України (щодо забезпечення права на касаційне оскарження)», «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо розгляду справ відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей)», «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  (щодо забезпечення розумного строку розгляду справ судом)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо звернення стягнень з окремих видів доходів)», «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа)», «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо особливостей виконання певних видів виконавчих документів)», «Про третейські суди (щодо забезпечення права на третейський розгляд)», «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про третейські суди» (щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам)», щодо проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» № 3645 від 20.11.2013 р., «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо забезпечення справедливості при зверненні працівників до суду у справах, що випливають із трудових відносин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини та міжнародних судових установ», «Про виконавче провадження» щодо усунення можливостей для ухилення від виконання судових рішень у випадку відновлення судом строку для подання апеляційної скарги до розгляду», «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо участі у справі третіх осіб», «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку заочного розгляду справи».

Здійснювалась експертиза проектів постанов Пленуму Верховного Суду Україн: «Про застосування загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя», «Про розгляд судами справ за участю Національного банку України», «Про практику застосування судами законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», «Про судову практику розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні», «Про апеляційне провадження», «Про застосування судами норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав», «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», «Про судову практику  у справах за позовами про захист права приватної власності», «Про застосування норм Цивільного процесуального кодексу України при розгляді справ у суді першої інстанції», «Про застосування норм Цивільного процесуального  кодексу України, що регулюють провадження у справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання», «Про судову практику розгляду судами справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, у цивільному судочинстві», «Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і судді», «Про практику  розгляду судами справ про захист честі і гідності фізичної особи та ділової репутації фізичної і юридичної особи»; «Про судову практику застосування статей 353-360 ЦПК України»; «Про застосування законодавства про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами»; «Про практику розгляду судами заяву у порядку наказного провадження»; «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна».

Результати наукових досліджень кафедри містяться у серіях наукових статей, опублікованих не тільки у вітчизняних, а й у міжнародних періодичних виданнях: у наукових збірниках «Міжнародний цивільний процесс» (Кельн, Німеччина); «Сучасна доктрина цивільного, арбітражного процесу та виконавчого провадження: теорія і практика» (Краснодар, Росія); журналах «Арбітражний і цивільний процесс» (Москва, Росія); «Держава і право» (Росія); «Вісник Саратовської державної академії права» (Росія)  тощо.

Кафедра здійснює керівництво студентською науковою роботою. На протязі декількох років на кафедрі існував студентський науковий гурток під керівництвом проф. В.В. Комарова, з 2010 р. по 2011 р. ним керувала доц. І.В. Удальцова (науковий консультант – проф. В.В. Комаров). З жовтня 2015 р. працює науковий гурток під керівництвом доц. Сакари Н.Ю. та к.ю.н., ас. Цувіної Т.А.

В 2005 р. кафедра започаткувала  проведення студентами модельних судових процесів, що сприяє кращому опануванню навчального матеріалу, формуванню практичних навичок та спонукає студентів на виявлення наукової ініціативи.

Професор В.В. Комаров входив до складу  комісії по розробці проектів Цивільного процесуального кодексу України; є членом цивільно-правової секції  науково-консультативної ради Верховного Суду України  та робочої групи по підготовці проекту Закону України  “Про вищу освіту”.

Кафедра приділяє увагу соціологічним дослідженням і узагальненням   судової практики.   Протягом багатьох років на кафедрі проводилась робота по масштабному узагальненню і систематизації офіційної судової практики, опублікованої Верховним Судом України, яка за своїм ха­рактером не мала аналогів. Програма цього узагальнення була спрямована на вивчення практики застосування чинного цивільного процесуального законодавства з моменту його прийняття, виявлення прецедентів тлумачення законодавства у судовій практиці та тенденції її розвитку для формування експертних оцінок, а також використання у наукових дослідженнях та навчальному процесі. Результати узагальнення були оформлені в аналітично­му огляді та окремому виданні, яке  отримало високу оцінку у відзивах юридичних установ, окремих фахів­ців та юридичній пресі (Комаров В.В. Практика застосування судами цивільного процесуального законодавства. – К.: НМК ВО. – 1992; Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. – Х.: Основа. – 1993; Комаров В.В.   Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України /В.В.Комаров. – Х.: Право, 2012.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковцями, а також з кафедрами інших юридичних навчальних закладів України та закордону. Найбільш тісні стосунки склалися з профільними кафедрами Київського, Львівського, Донецького національних університетів; Московської,  Уральської державних юридичних академій та Саратовської державної  академії права, Московського державного університету, Білгородського державного університету, Санкт-Петербурзького державного університету, Кубанського державного університету. Підтримуються творчі зв’язки з інститутом східноєвропейського права у Нідерландах, з Університетом Марії Кюрі-Склодовської  (м. Люблін, Польща), університетом м. Тюбінгена (Німеччина) та ін.

Для поглиблення співпраці та обміну науковою інформацією із зарубіжними науковцями здійснюються програми спільної діяльності у галузі юридичної освіти та наукових досліджень. 

Найбільш значним практичним результатом  співпраці вчених-процесуалістів України та інших держав став міжнародний симпозіум з питань цивільного процесу, який був проведений кафедрою у річницю її 25-річчя і на якому обговорювались актуальні проблеми теорії цивільного процесуального права у 1992 р. У 1997 р. кафедрою була організована міжнародна конференція з проблем арбітражного процесу, у 2001 р. – міжнародний семінар “Новели та проблеми реалізації норм нової редакції Закону України «Про нотаріат»”, у 2007 р. – міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального Кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України”.

Члени кафедри брали  участь у багатьох міжнародних конференціях та семінарах, таких як: семінар з проблем  європейського, німецького та українського цивільного  процесуального права у Харкові  (Україна, 1998 р.), семінар з питань Європейської конвенції з прав людини  у Страсбурзі (Франція, 1999 р.), міжнародна          конференція “Проблеми доступності правосуддя та процесуальної допомоги” у Вільнюсі (Литва, 2000 р.), конференція “Реформування цивільного процесуального права СНД” у Кілі (Німеччина, 2001 р.), семінар “Проблеми захисту прав та законних інтересів громадян і організацій” у Краснодарі (Росія, 2002 р.), конгрес міжнародної асоціації з цивільного процесу “Проблеми європейського цивільного процесуального права” у Тюбінгені (Німеччина, 2003 р.), міжнародні науково-практичні конференції “Международный коммерческий арбітраж” та “Таможенно-правовая политика России в условиях вступления в ВТО” (Росія, 2006 р.); міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю проф. М.А. Вікут у м. Саратові (Росія,  2007 р.); міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права”, присвячена пам’яті професорів кафедри правосуддя Михеєнка М.М. та Штефана М.Й. в Києві (Україна, 2008 р.); науково-практична конференція “Удосконалення законодавчого регулювання порядку добору, перевірки підготовки та рекомендації до призначення кандидатів на посаду суддів” у м. Києві (Україна, 2008 р.); науково-практична конференція, присвячена пам’яті  доктора юридичних наук професора Р.Є. Гукасяна за темою “Судовий захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій” в Москві (Росія, 2008 р.); засідання “круглого столу” за темою “Основні напрямки діяльності юридичних навчальних закладів України і Російської Федерації” в Москві  (Росія,  2008 р.); науково-практична конференція, присвячена 15-річчю  Конституції Російської Федерації в Москві (Росія, 2008 р.); міжнародна конференція “Україна – Росія: держава і громадяни” в Москві (Росія, 2008 р.); міжнародний семінар “Интеграция правовой науки и образования в подготовке  юристов: опыт стран СНГ и Европы” в Харкові (Україна, 2008 р.); міжнародні науково-практичні конференції “Від громадянського суспільства – до правової держави” (Харків, 2008-2010 рр.), “Тенденции развития цивилистического процессуального законодательства и судопроизводства в современной России”; “Государство и право: вызовы 21 века (Кутафинские чтения)”; “Современное состояние Российского законодательства: проблемы и пути совершенствования” (Росія, 2009 р.), “Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період” (Київ, 2009 р.), “Проблеми цивільного права та цивільного процесу” (Харків, 2010 р.), “Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність” (Київ, 2010 р.), “Дев’яті осінні юридичні читання” (Хмельницький, 2010 р.), “Генезис публічного права: від становлення до сучасності” (VІ Прибузькі юридичні читання) (Миколаїв, 2010 р.), “Судова реформа в Україні і світові стандарти незалежності правосуддя” (Київ, 2010 р.), міжнародна науково-практична конференція «Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного процессуального законодательства» (Саратов, Росія, 2011 р.); міжнародна науково-практична конференція «Право и его реализация в ХХІ веке» (Саратов, Росія, 2011 р.), міжнародна науково-практична конференція «Вища кваліфікаційна комісія суддів України: досвід, актуальні питання та перспективи» (Київ, 2011 р.); міжнародна наукова конференція «Приватне право в  умовах глобалізації : теоретичні та практичні аспекти» (Миколаїв, 2012 р.) міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні»( Харків, 2012 р.);міжнародна науково-практична конференція «Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания»  , присвячена 200-річчю юридичної освіти на Полоцкій землі (Білорусь, 2012 р.); міжнародна  науково-практична  конференція «Современные проблемы судоустройства и организации судебной деятельности в Российской Федерации» (Єкатеринбург, Росія, 2012 р.);міжнародна науково-практична конференція «Социально-экономическая модернизация – новый этап Казахского пути» (Астана , Казахстан, 2012 р) ; міжнародний Конгрес  «Гражданский процесс в межкультурном диалоге: Евразийский контекст» (Москва, Росія, 2012), міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів : «Образование. наука и современное  общество: актукальные вопросы экономики и кооперации» присвячена 35-річчю Бєлгородського університету кооперації, економіки і права (м.Бєлгород, Росія,2013 р.),   конференція Міжнародної асоціації процесуального права «Комерційне судочинство : особливі випадки і процедура» (Афіни,Греція, 2013 р.); Перша міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современ. этапе: теория и практика» (15-16 марта 2013 г., г.Алматы: Ин-т права и экономики), міжнародна науково-практична  конференция «Актуальные проблемы современного развития гражданского, арбитражного и административного судопроизводства» ( Російська академія правосуддя, 2013); International Conference «MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE» (UK, S YORKSHIRE, SHEFFIELD, Oct. 2013); Міжнародна наук. практична конференція «Молодіжна ініціатива у вирішенні сучасних проблем юриспруденції» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 25-26 жовтня 2013 р.);  International scientific congress «Factors of legal progress. Science and practice», 16 May 2014. – Basel, Switzerland, Publishing Center of European International scientific league of lawyers «Consensus omnium». – Basel, 2014, p. ; міжнародна  науково-практична  конференція  «Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц» (Білорусь, м. Мінськ, 2014 р.); International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists «The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse » Davos (Switzerland) , 2015; міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы гражданского права и процесса» (м. Омськ, Росія, 2015 р.); міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения правового государства» (м. Мінськ, Білорусь, 2015 р.)  та ін.

Інформація про консультації »

Комаров Вячеслав  Васильович, професор      

Гусаров Костянтин Володимирович, д.ю.н.,

професор

середа 12-00 Кафедра
Баранкова Вікторія Валеріївна, к.ю.н. , доцент понеділок 11-10 Пушкінська, 106
Васильєв Сергій Володимирович, к.ю.н,  доцент п’яниця 13-15 Пушкінська, 106
Жушман Максим Вікторович, к.ю.н. , доцент п’яниця 12-30         Динамівська, 4
Мамницький Валерій Юрійович, к.ю.н., доцент п’яниця 12-30 Динамівська, 4
       
Рожнов Олег Вікторович, к.ю.н. ,  доцент     понеділок 11-10 Кафедра
Сакара Наталія Юріївна, к.ю.н. ,  доцент середа 11-10 Кафедра
Світлична Галина Олександрівна, к.ю.н., доцент вівторок 12-30 Динамівська, 4
Сібільов Денис Михайлович, к.ю.н. , доцент понеділок 11-00 Кафедра
Удальцова Iрина Віталіївна, к.ю.н. ,  доцент середа 9-35 Кафедра
Шутенко Оксана Василівна, к.ю.н., доцент понеділок 12-30 Пушкінська, 106
Ахмач Ганна Михайлівна, к.ю.н., асистент

понеділок

п’ятниця

12-00

12-00

Динамівська, 4
Гузе Костянтин Анатолійович, асистент

четвер

п’яниця

12-30

12-30

Пушкінська, 106
Єфременко  Валерія Віторівна, асистент

вівторок

середа

9-35

9-35

        Пушкінська,79
Кравцов Сергій Олександрович, к.ю.н., асистент

четвер

п’яниця

12-30

12-30

        Динамівська, 4
Каламайко Андрій Юрійович, асистент

понеділок

середа

       11-00

11-00

кафедра
Ткач Катерина Вікторівна, асистент

понеділок

середа

        9-35

9-35

кафедра

Попов Олександр Ігорович,

К.ю.н., асистент

понеділок

вівторок

        13-000

9-30

кафедра

Семенець Олександр Iгорович,

асистент

вівторок

четвер

12-00

12-00

кафедра

Череватенко Ірина Миколаївна,к.ю.н.,

асистент

        понеділок

четвер

12-30

11-00

        Пушкінська,106

кафедра

  Цувіна Тетяна Андріївна, к.ю.н.,    асистент

вівторок

середа

      11-10

9-35

кафедра
Зуб Олексій Юрійович, асистент

понеділок

вівторок

16-10

12-00

Пушкінська,79

Пушкінська,106

Єгорова Ольга Вікторівна, зав.лабораторії

понеділок-

п’ятниця

9-00 кафедра
 

Контакти кафедри:  м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 87,

тел. 704 92 70, civilproc@nulau.edu.ua

Зав. лабораторії  Єгорова Ольга Вікторівна, лаборанти  –  Тубольцева Ярослава Сергіївна та Коломієць Яна Леонідівна.