Кафедра цивільного права №2

Кафедра цивільного права № 2 існує з 22 листопада 1999 р. Кафедру очолює д-р. юрид. наук, проф., чл.-кор. Національної академії правових наук України Віталій Леонідович Яроцький.

На кафедрі працюють 24  викладача, з них: д-р. юрид. наук, проф. – Віталій Леонідович Яроцький, д-р. юрид. наук, проф. – Ольга Едуардівна Сімсон, 11 доц., канд. юрид. наук – Михайло Васильович Домашенко, Ольга Анатоліївна Явор, Микола Володимирович Мороз, Алевтина Геннадіївна  Бірюкова, Валентина Юріївна Чуйкова, Валентина Миколаївна Крижна, Вікторія Валентинівна Надьон,  Іларіон Андрійович Спасибо (0,5 ст.), Євгенія Олександрівна Тупицька, Андрій Миколайович Євков,  Вікторія Федорівна Піддубна;  8 канд. юрид. наук   Сергій Олександрович Ємельянчик, Юрій Євгенович Скакун, Ксенія Юріївна Іванова, Ірина Петрівна Тимошевська  (0,5 ставки), Катерина Олександрівна Маслова-Юрченко,  Ганна В’ячеславівна Колісникова, Тетяна Ігорівна Бровченко,  Євгенія Валеріївна Гузь, асист. Тетяна Олександрівна Музика, 3 асп. – Олесь Іванович Гоцанюк, Тетяна Володимирівна Корчак, Віктор Андрійович Попов.  Зав. кабінетом –  Олена Олександрівна Рубан, лаборант –  Ганна Віталіївна Роман.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: «Основи римського приватного права», «Цивільне право. Загальна частина» «Цивільне право. Особлива частина», «Сімейне право» в Слідчо-криміналистичному інституті; на факультетах: військово-юридичному, міжнародно-правовому,  фінансово-правовому, заочному №2, які розташовані по вул. Динамівській, 4.

Інформація про консультації »

 
ПІБ Дата
(день консультації)
Час Місце проведення
1 Яроцький В.Л. Середа 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
2 Домашенко М.В. Вівторок 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
3 Явор О.А. Четвер 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
4 Мороз М.В. Вівторок 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
5 Бірюкова А.Г. П’ятниця 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
6 Чуйкова В.Ю. Середа 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
7 Крижна В.М. Четвер 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
8 Найдьона В.В. П’ятниця 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
9 Сімсон О.Е. Середа 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
10 Ємельянчик С.О. Вівторок 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
11 Скакун Ю.Є. Понеділок 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
12 Спасибо І.А. Четвер 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
13 Евков А.М. Четвер 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
14 Маслова-Юрченко К.О. Вівторок 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
15 Тупицька Е.О. Понеділок 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803
16 Іванова К.Ю. Середа 12.30-14.30 Кафедра цивільного права№2 а.803

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала наступні підручники та методичні вказівники: «Цивільне право ч. 1» (2004); «Цивільне право ч. 2» (2004); «Основи римського приватного права» (2009); «Методичні поради до написання курсових робіт із цивільного та сімейного права України» (2001); «Методичні вказівки та поради для студентів 2 курсу денних факультетів» (2003); «Методичні вказівки та поради для студентів 3 курсу денних факультетів» (2003); «Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України» (2004); Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» (2006); «Тематика курсових робіт для студентів вечірнього та заочних факультетів» (2006); «Тематика курсових робіт з цивільного права України для студентів 3 курсу заочного факультету» (2007); навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Сімейне право» (2008); навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» (2008); «Тематика курсових робіт для студентів 3 курсу заочного факультету» (2008); перевидано підручник «Цивільне право». ч. 1 та ч. 2 (2010).

Тематика наукових досліджень: «Проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин в Україні», «Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в України».

Результати наукових досліджень кафедри цивільного права № 2 втілено у 50 наукових статтях, 4 монографіях та інших публікаціях, виданих не тільки у вітчизняних, а й у міжнародних виданнях.

Викладачі кафедри брали участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

2006 р. у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення», (Харків, 24 – 25 жовтня); міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (Київ, 28-29 вересня); 10-ій міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (Алушта, 11 – 15 вересня); XVIII Харківських політологічних читаннях: «Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми»; міжнародній науково-практичній конференції «Реалізації Конституції України: проблеми теорії та практики»; круглому столі «Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України» (Київ, 25 травня).

2007 р. у всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та здобувачів «Сучасні проблеми юридичної науки та практики» (Харків); міжнародній науково-практичній конференції «Развитие гражданского законодательства стран участников СНГ на современном этапе» (м. Бєлгород, 15-16 листопада); методичній конференції «Школа педагогічної майстерності» (Харків); ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави» (25 квітня); міжнародній науково-практичній конференції «Треті юридичні читання» та в конференції «Порівняльне правознавство сучасний стан і перспективи розвитку».

2008 р. у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Від громадянського суспільства до правової держави» (25 квітня); міжнародній науково-практичній конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада); міжнародній науково-практичній конференції «Свобода особистості і філософсько-правове розуміння та механізм забезпечення» (19-20 жовтня, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, Запоріжжя); всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та здобувачів «Осінні юридичні читання» (12-13 листопада).

2009 р. у міжнародній науковій конференції молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2009 року» (13 листопада); международной научно – практической конференции «Развитие гражданского законодательства в государствах – участниках Содружества Независимых Государств» (Ереван, 25 сентября); «Проблеми цивільного права та процесу: міжнародний науково-практичній конференції пам’яті проф. О.А.Пушкіна» – (ХНУВД, 23 травня).

Кафедра співпрацює з Господарським судом Харківської обл., Апеляційним господарським судом Харківської обл., Апеляційним судом Харківської обл., місцевими судами та іншими правоохоронними органами.

На кафедрі працюють наукові гуртки. Керівники: Яроцький В.Л., Домашенко М.В., Мороз М.В., Бірюкова А.Г., Крижна В.М.

Кафедра цивільного права №2 знаходиться за адресою: 61023 м. Харків, вул. Динамівська 4, а.803

Телефон: 704-90-53,  факс: 704-90-54,  електронна адреса: civillaw2@nulau.edu.ua