Кафедра криміналістики

Кафедра криміналістики створена в 1939 р. і проіснувала до 1941р. Створення самостійної кафедри відноситься до 1952 р., коли вона виділилася із складу кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Це сприяло активізації навчального процесу, розробці теоретичних проблем криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування злочинів, удосконаленню підготовки наукового потенціалу.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських учених-криміналістів: проф. М.М. Бокаріус, В.П. Колмаков, О.Н. Колесниченко,    Г.А. Матусовський, М.В. Салтевський; доц. В.С. Комарков, В.Є. Богінський,    В.П. Суєтнов, І.Д. Найдіс, Н.Г. Бритвич, З.І. Митрохіна, О.М. Городиський; ст. викл. І.К. Балахадзе.

 У різні роки кафедру очолювали: проф. М.М. Бокаріус (1939 – 1941), В.П. Колмаков (1952 – 1957), О.Н. Колесниченко (1957 – 1982), В.О. Коновалова (1982 – 1996).

З 1996 р. кафедрою керує академік Національної академії правових наук України, заслужений. діяч науки і техніки України, д-р юрид. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор В.Ю. Шепітько.

Викладачі кафедри »

На кафедрі працюють викладачі:  Шепітько Валерій Юрійович, завідувач кафедри, д.ю.н., професор, академік НАПрН України; Журавель Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, чл.-кор НАПрН України; Шевчук Віктор Михайлович, д.ю.н., професор; Іванов Володимир Георгійович, д.т.н., професор; Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., доцент; Дудніков Анатолій Леонідович, к.ю.н., доцент; Марушев Анатолій Дмитрович, к.ю.н., доцент; Білецька Ганна Андріївна, к.м.н,, доцент; Булулуков Олег Юрійович, к.ю.н., доцент; Чорний Геннадій Олексійович, к.ю.н., доцент; Борисенко Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент; Білоус Василь Васильович, к.ю.н., доцент; Костенко Марина Володимирівна, к.ю.н., доцент; Курман Олександр Васильович, к.ю.н., доцент; Мусієнко Олег Леонідович, к.ю.н., доцент; Негребцький Владислав Валерійович, к.ю.н., доцент; Семеногов Вячеслав Володимирович, к.ю.н., доцент; Ломоносов Юрій Вячеславович, к.т.н., доцент; Капустіна Марієтта Владиславівна, к.ю.н., доцент; Демидова Євгенія Євгеніївна, к.ю.н., доцент; Затенацький Дмитро Вікторович, к.ю.н., доцент; Мишков Ярослав Євгенійович, к.ю.н., доцент; Мазниченко Наталія Іванівна, ст. викладач; Колесникова Інна Анатоліївна, к.ю.н., асистент; Синчук Олександр Васильович, к.ю.н., асистент; Яремчук Вікторія Олегівна, к.ю.н., асистент; Павлюк Наталя Вікторівна, к.ю.н., асистент; Керик Леся Ігорівна, к.ю.н., асистент, Баранчук Василь Васильович, к.ю.н., асистент; Домашенко Олексій Михайлович, к.ю.н., асистент; Латиш Катерина Володимирівна, к.ю.н., асистент; Спасенко Костянтин Олександрович, к.ю.н., асистент; зав. лабораторіями: Когут Сергій Олександрович, Котляр Сергій  Віталійович.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Криміналістика», «Юридична психологія», «Практикум з криміналістики», «Розслідування злочинів: загальнокриміналістичні засади методики, тактики й технологій», «Судова експертиза», «Криміналістичні знання в діяльності прокурора», «Спеціальні знання в юридичній діяльності», «Психологія слідчої діяльності», «Психологія слідчої та прокурорської діяльності», «Судова медицина та судова психіатрія», «Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності».

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала серію підручників та навчальних посібників: «Криминалистическая характеристика преступлений» О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова (1985); «Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта» З.І. Митрохіна (1986); «Правовая психология» О.В. Коновалова (1990); «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів» за ред. В.Ю. Шепітька (1998, 2001); «Допрос: тактика и психология» В.О. Коновалова (1999); «Судова бухгалтерія» В.М. Глібко, О.П. Бущан (2000, 2011); «Основи методики розслідування контрабанди» В.М. Шевчук (2001); «Криміналістика підручник» за ред. В.Ю. Шепітька (2001, 2004, 2008, 2016); «Психологія судової діяльності» В.Ю. Шепітько (2006); «Юридична психологія» В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько (2004, 2008); «Основы юридической психологии» В.О. Коновалова,      В.Ю. Шепітько (2005, 2006, 2007); «Криминалистика. Курс лекций» В.Ю. Шепітько (2006, 2007, 2008, 2009, 2010); «Криміналістика: підручник» В.Ю. Шепітько (2010), «Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання» (кол. авторів, 2012); «Проблемные лекции по криминалистике» В.Ю. Шепітько (2012); «Практикум з криміналістики» (2013).

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження з актуальних проблем криміналістики. З 1996 по 2001 р. розроблялися проблеми методики розслідування економічних злочинів. У 2001 – 2006 рр. наукова робота кафедри виконувалась за науковим напрямком «Актуальні проблеми судової влади, зміцнення законності, забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю» за цільовою комплексною програмою «Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави». У 2006 – 2010 рр. науково-дослідницька робота кафедри здійснювалась відповідно до цільової комплексної програми «Криміналістичні та науково-технічні проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю». З 2011 року кафедра здійснює наукові дослідження в рамках цільової комплексної програми «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».

Викладачі кафедри приймають участь в розробці науково-технічних засобів. Окремі професори та доценти кафедри проводять складні судово-експертні дослідження за звертаннями органів МВС, СБУ, прокуратури і суду, надають необхідну консультативну допомогу. Напрямками наукових досліджень у сфері криміналістичної тактики є розробка проблем пізнання в розслідуванні злочинів, теорії конструювання криміналістичних версій, організації й планування розслідування, типізація засобів криміналістичної тактики, психологічні інновації криміналістичної тактики. До проблем, що розробляються викладачами, також належать теоретичні основи оптимізації слідчих дій і тактичних операцій, інноваційні технології у протидії злочинності, теоретичні засади формування інформаційних технологій у криміналістиці, застосування методів пізнання під час проведення слідчих (розшукових) дій. Викладачі кафедри працюють над розробкою нових криміналістичних методик, зокрема, над формуванням методик розслідування тяжких насильницьких злочинів, злочинів у сфері економіки та злочинів корупційної спрямованості.

За останні роки підготовлено такі наукові видання: «Убийство: искусство расследования» В.О. Коновалова (2001, 2013); «Теория криминалистической тактики» В.Ю. Шепітько (2002); «Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики» В.М. Шевчук (2003); «Настільна книга слідчого» В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. (2003, 2007, 2011); «Криміналістика. Словник термінів» В.Ю. Шепітько (2004); «Розслідування легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» В.А. Журавель (2005); «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики» В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. (2006); «Допрос: тактика и психология» В.О. Коновалова (2006); «Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням» В.В. Семеногов (2006); «Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика» М.В. Костенко (2006); «Криміналістична профілактика економічних злочинів» В.А. Журавель, В.М. Шевчук та ін. (2006); «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз)» В.Ю. Шепітько (2007); «Версия: концепция и функции в судопроизводстве» В.О. Коновалова (2007), «Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті» М.В. Капустіна (2008); «Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці» О.В. Фунікова (2008); «Керівництво з розслідування злочинів» В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. (2009, 2010); «Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації)» Д.В. Затенацький (2010); «Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах» О.Л. Мусієнко (2010); «Огляд місця події: тактика і психологія» В.І.Алєксєйчук (2011); «Взяточничество: методика расследования преступлений» Я.Є.Мишков (2011); «Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції» В.А. Журавель (2012); «Правова доктрина України» В.Ю. Шепітько,                   В.О. Коновалова, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. (2013); «Тактика допиту обізнаних осіб» Є.Є. Демидова (2013); «Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства» Л.І. Керик. (2013); «Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту)» Н.В. Павлюк (2013); «Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації» В.М. Шевчук (2013); «Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків» І.А. Колеснікова (2014); «Організація і тактика залучення спеціаліста при проведення слідчих (розшукових)» В.О. Яремчук (2015).

Викладачі кафедра за приймали участь в розробці і формулюванні пропозицій та зауважень до проектів законів України: «Про дактилоскопію», «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про основні засади протидії корупції в Україні», «Про боротьбу з економічною злочинністю», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про зброю», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про державне бюро розслідування», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», а також щодо проекту нового Кримінального процесуального кодексу України та Закону «Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні)».

Члени кафедри брали участь у численних науково-практичних конференціях та семінарах, у тому числі міжнародних: «Міжнародний конгрес кримінологів» (Сан-Франциско, США, 2000); «Актуальні проблеми криміналістики» (Харків, 2003); «Проблеми попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності» (Харків, 2004); «Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності» (Харків, 2005); «Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею жінками» (Одеса, 2006 ); «Питання удосконалення судової системи України» (Харків, 2007); «Криміналістика у протидії злочинності» (Київ, 2009); «Криміналістика ХХI століття» (Харків, 2010); «Актуальна проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 2011); «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика» (Литва, 2011, 2013, 2015); «Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі» (Харків, 2012); «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» (Харків, 20013); «Social Innovation» (Литва, 2014); «Вроцлавський симпозіум з дослідження письма» (Польща, 2014); «Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика» (Харків-Ужгород, 2014), «6-й криміналістичний симпозіум Польського криміналістичного Товариства» (Польща, 2015); «Юридична наука і практика: виклики сучасних евроінтеграційних процесів» Словацька Республіка, 2015).

Результати наукових досліджень кафедри містяться в наукових статтях, опублікованих у вітчизняних періодичних виданнях: наукових збірниках «Проблеми законності», «Право та інноваційне суспільство» (електронне видання), «Теорія і практика правознавства» (електронне видання), «Вісник Національної академії правових наук України», «Питання боротьби зі злочинністю», «Криміналістичний вісник», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», «Науковий вісник Львівської комерційної академії», «Порівняльно-аналітичне право», «Науковий вісник Ужгородського національного університету», «Слідча практика України»; журналах: «Право України», «Митна справа», «Криміналіст першодрукований».

Інформація про гурток »

На кафедрі криміналістики функціонує один студентський науковий гурток, на базі якого утворено 3 студентських проблемних лабораторії з таких напрямків: використання криміналістичних засобів у протидії злочинності; методика розслідування окремих видів злочинів: проблеми судової експертизи та юридичної психології. Науковий керівник гуртка – професор Шепітько В. Ю. Періодичність засідання гуртка 1-2 рази на місяць.

Кафедра криміналістики розташована за адресою вул. Пушкінська, 84.

До складу кафедри входять: методичний кабінет, учбова кіно-фотолабораторія, учбова криміналістична лабораторія, учбова лабораторія відеозйомки, навчально-методичний кабінет (музей), комп’ютерні класи.

Тел. 704-11-28; 704-93-37; електр. адреса: kafkrim1@gmail.comkriminalistic@nulau.edu.ua

Контактні особи: зав. лабораторією Дуднікова Ірина Євгеніївна, лаборанти Крамаренко Гаяна Сергіївна, Манжос Ірина Олександрівна.