Кафедра криміналістики

Кафедра криміналістики створена в 1939 р. і проіснувала до 1941р. Створення самостійної кафедри відноситься до 1952 р., коли вона виділилася із складу кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Це сприяло активізації навчального процесу, розробці теоретичних проблем криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування злочинів, удосконаленню підготовки наукового потенціалу.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських учених-криміналістів: проф. М.М. Бокаріус, В.П. Колмаков, О.Н. Колесниченко,    Г.А. Матусовський, М.В. Салтевський; доц. В.С. Комарков, В.Є. Богінський,    В.П. Суєтнов, І.Д. Найдіс, Н.Г. Бритвич, З.І. Митрохіна, О.М. Городиський; ст. викл. І.К. Балахадзе.

 У різні роки кафедру очолювали: проф. М.М. Бокаріус (1939 – 1941), В.П. Колмаков (1952 – 1957), О.Н. Колесниченко (1957 – 1982), В.О. Коновалова (1982 – 1996).

З 1996 р. кафедрою керує академік Національної академії правових наук України, заслужений. діяч науки і техніки України, д-р юрид. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор В.Ю. Шепітько.

Викладачі кафедри »

На кафедрі працюють викладачі: Шепітько Валерій Юрійович, завідувач кафедри, д.ю.н., професор, академік НАПрН України; Коновалова Віолетта Омелянівна, д.ю.н., професор, академік НАПрН України; Журавель Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, академік НАПрН України; Шевчук Віктор Михайлович, д.ю.н., професор; Іванов Володимир Георгійович, д.т.н., професор; Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н., доцент; Глібко Василій Миколайович, к.ю.н., доцент; Дудніков Анатолій Леонідович, к.ю.н., доцент; Марушев Анатолій Дмитрович, к.ю.н., доцент; Булулуков Олег Юрійович, к.ю.н., доцент; Чорний Геннадій Олексійович, к.ю.н., доцент; Борисенко Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент; Веліканов Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент; Білоус Василь Васильович, к.ю.н., доцент; Костенко Марина Володимирівна, к.ю.н., доцент; Курман Олександр Васильович, к.ю.н., доцент; Мусієнко Олег Леонідович, к.ю.н., доцент; Негребцький Владислав Валерійович, к.ю.н., доцент; Семеногов Вячеслав Володимирович, к.ю.н., доцент; Фунікова Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент; Ломоносов Юрій Вячеславович, к.т.н., доцент; Алєксєйчук Вікторія Іванівна, к.ю.н., доцент; Капустіна Марієтта Владиславівна, к.ю.н., доцент; Мазниченко Наталія Іванівна, ст. викладач; Колесникова Інна Анатоліївна, к.ю.н., асистент; Синчук Олександр Васильович, к.ю.н., асистент; Затенацький Дмитро Вікторович, к.ю.н., асистент; Яремчук Вікторія Олегівна, к.ю.н., асистент; Демидова Євгенія Євгеніївна, к.ю.н., асистент; Мишков Ярослав Євгенійович, к.ю.н., асистент; Павлюк Наталя Вікторівна, к.ю.н., асистент; Керик Леся Ігорівна, к.ю.н., асистент, Баранчук Василь Васильович, асистент; Домашенко Олексій Михайлович, асистент; Латиш Катерина Володимирівна, асистент; Спасенко Костянтин Олександрович, асистент; зав. лабораторіями: Дуднікова Ірина Євгеніївна, Когут Сергій Олександрович, Остроградська Ганна Леонідівна, Котляр Сергій  Віталійович.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Криміналістика», «Юридична психологія», «Судова бухгалтерія», «Практикум з криміналістики», «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності», «Пенітенціарна психологія».

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала серію підручників та навчальних посібників: «Криминалистическая характеристика преступлений» О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова (1985); «Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта» З.І. Митрохіна (1986); «Правовая психология» О.В. Коновалова (1990); «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів» за ред. В.Ю. Шепітька (1998, 2001); «Допрос: тактика и психология» В.О. Коновалова (1999); «Судова бухгалтерія» В.М. Глібко, О.П. Бущан (2000, 2011); «Основи методики розслідування контрабанди» В.М. Шевчук (2001); «Криміналістика підручник» за ред. В.Ю. Шепітька (2001, 2004, 2008, 2016); «Психологія судової діяльності» В.Ю. Шепітько (2006); «Юридична психологія» В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько (2004, 2008); «Основы юридической психологии» В.О. Коновалова,      В.Ю. Шепітько (2005, 2006, 2007); «Криминалистика. Курс лекций» В.Ю. Шепітько (2006, 2007, 2008, 2009, 2010); «Криміналістика: підручник» В.Ю. Шепітько (2010), «Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання» (кол. авторів, 2012); «Проблемные лекции по криминалистике» В.Ю. Шепітько (2012); «Практикум з криміналістики» (2013).

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження з актуальних проблем криміналістики. З 1996 по 2001 р. розроблялися проблеми методики розслідування економічних злочинів. У 2001 – 2006 рр. наукова робота кафедри виконувалась за науковим напрямком «Актуальні проблеми судової влади, зміцнення законності, забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю» за цільовою комплексною програмою «Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави». У 2006 – 2010 рр. науково-дослідницька робота кафедри здійснювалась відповідно до цільової комплексної програми «Криміналістичні та науково-технічні проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю». З 2011 року кафедра здійснює наукові дослідження в рамках цільової комплексної програми «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».

Викладачі кафедри приймають участь в розробці науково-технічних засобів. Окремі професори та доценти кафедри проводять складні судово-експертні дослідження за звертаннями органів МВС, СБУ, прокуратури і суду, надають необхідну консультативну допомогу. Напрямками наукових досліджень у сфері криміналістичної тактики є розробка проблем пізнання в розслідуванні злочинів, теорії конструювання криміналістичних версій, організації й планування розслідування, типізація засобів криміналістичної тактики, психологічні інновації криміналістичної тактики. До проблем, що розробляються викладачами, також належать теоретичні основи оптимізації слідчих дій і тактичних операцій, інноваційні технології у протидії злочинності, теоретичні засади формування інформаційних технологій у криміналістиці, застосування методів пізнання під час проведення слідчих (розшукових) дій. Викладачі кафедри працюють над розробкою нових криміналістичних методик, зокрема, над формуванням методик розслідування тяжких насильницьких злочинів, злочинів у сфері економіки та злочинів корупційної спрямованості.

За останні роки підготовлено такі наукові видання: «Убийство: искусство расследования» В.О. Коновалова (2001, 2013); «Теория криминалистической тактики» В.Ю. Шепітько (2002); «Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики» В.М. Шевчук (2003); «Настільна книга слідчого» В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. (2003, 2007, 2011); «Криміналістика. Словник термінів» В.Ю. Шепітько (2004); «Розслідування легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» В.А. Журавель (2005); «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики» В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. (2006); «Допрос: тактика и психология» В.О. Коновалова (2006); «Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням» В.В. Семеногов (2006); «Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика» М.В. Костенко (2006); «Криміналістична профілактика економічних злочинів» В.А. Журавель, В.М. Шевчук та ін. (2006); «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз)» В.Ю. Шепітько (2007); «Версия: концепция и функции в судопроизводстве» В.О. Коновалова (2007), «Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті» М.В. Капустіна (2008); «Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці» О.В. Фунікова (2008); «Керівництво з розслідування злочинів» В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. (2009, 2010); «Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації)» Д.В. Затенацький (2010); «Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах» О.Л. Мусієнко (2010); «Огляд місця події: тактика і психологія» В.І.Алєксєйчук (2011); «Взяточничество: методика расследования преступлений» Я.Є.Мишков (2011); «Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції» В.А. Журавель (2012); «Правова доктрина України» В.Ю. Шепітько,                   В.О. Коновалова, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. (2013); «Тактика допиту обізнаних осіб» Є.Є. Демидова (2013); «Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства» Л.І. Керик. (2013); «Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту)» Н.В. Павлюк (2013); «Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації» В.М. Шевчук (2013); «Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків» І.А. Колеснікова (2014); «Організація і тактика залучення спеціаліста при проведення слідчих (розшукових)» В.О. Яремчук (2015).

Викладачі кафедра за приймали участь в розробці і формулюванні пропозицій та зауважень до проектів законів України: «Про дактилоскопію», «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про основні засади протидії корупції в Україні», «Про боротьбу з економічною злочинністю», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про зброю», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про державне бюро розслідування», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», а також щодо проекту нового Кримінального процесуального кодексу України та Закону «Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні)».

Члени кафедри брали участь у численних науково-практичних конференціях та семінарах, у тому числі міжнародних: «Міжнародний конгрес кримінологів» (Сан-Франциско, США, 2000); «Актуальні проблеми криміналістики» (Харків, 2003); «Проблеми попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності» (Харків, 2004); «Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності» (Харків, 2005); «Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею жінками» (Одеса, 2006 ); «Питання удосконалення судової системи України» (Харків, 2007); «Криміналістика у протидії злочинності» (Київ, 2009); «Криміналістика ХХI століття» (Харків, 2010); «Актуальна проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 2011); «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика» (Литва, 2011, 2013, 2015); «Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі» (Харків, 2012); «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» (Харків, 20013); «Social Innovation» (Литва, 2014); «Вроцлавський симпозіум з дослідження письма» (Польща, 2014); «Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика» (Харків-Ужгород, 2014), «6-й криміналістичний симпозіум Польського криміналістичного Товариства» (Польща, 2015); «Юридична наука і практика: виклики сучасних евроінтеграційних процесів» Словацька Республіка, 2015).

Результати наукових досліджень кафедри містяться в наукових статтях, опублікованих у вітчизняних періодичних виданнях: наукових збірниках «Проблеми законності», «Право та інноваційне суспільство» (електронне видання), «Теорія і практика правознавства» (електронне видання), «Вісник Національної академії правових наук України», «Питання боротьби зі злочинністю», «Криміналістичний вісник», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», «Науковий вісник Львівської комерційної академії», «Порівняльно-аналітичне право», «Науковий вісник Ужгородського національного університету», «Слідча практика України»; журналах: «Право України», «Митна справа», «Криміналіст першодрукований».

Інформація про консультації »

ПІБ Дні тижня Час Місце проведення
  Булулуков О. Ю. понеділок 11.00 – 13.00 кафедра
2. Дудніков А. Л. понеділок 11.00 – 13.00 кафедра
3. Марушев А. Д. четвер 10.00 –12.00 кафедра
4. Чорний Г.О. четвер 11.00 –13.00 кафедра
5. Білоус В.В. вівторок 10.00 – 12.00 кафедра
6. Веліканов С.В. четвер 9.00 – 11.00 кафедра
7. Курман О.В середа 11.00 – 13.00 кафедра
8. Мусіенко О.Л. середа 9.00 – 11.00 кафедра
9. Семеногов В.В. середа 9.00 – 11. 00 кафедра
10. Костенко М. В. вівторок 9.10 – 11.10 кафедра
11. Фунікова О. В. четвер 11.00 – 13.00 кафедра
12. Негребецький В.В. четвер 9.00 – 11.00 кафедра
13. Алєксєйчук В.І. четвер 9.00 – 11.00 кафедра
14. Домашенко О.М. понеділок 9.00 – 11.00 кафедра
15. Капустіна М.В. понеділок 11.00 – 13.00 кафедра
16. Колеснікова І. А понеділок 9.30 – 11.30 кафедра
17. Баранчук В.В. середа 11.00 – 13.00 кафедра
18. Синчук О.В. понеділок 10.00 –12.00 кафедра
19. Яремчук В.О. четвер  9.30 –11.30 кафедра
20. Спасенко К. О. понеділок 11.00 –13.00 кафедра
21. Затенацький Д.В. понеділок 10.00 –12.00 кафедра
22. Керик Л. І. четвер 11.00 –13.00 кафедра
23. Латиш К. В. четвер 11.00 –13.00 кафедра
24. Глібко В М. середа 11.15 – 13.15 кафедра
25. Шевчук В. М. середа 11.00 –13.00 кафедра
26. Іванов В. Г. середа 13.00 – 15.00 Пушкінська, 77, ауд. 224-П
27. Ломоносов Ю.В. четвер 13.00 –15.00 Пушкінська, 77, ауд. 225-П
28. Мазниченко Н. І.

вівторок

середа

12.30 – 14.30

12.30 –14.30

Динамівська, 4 ауд.804

Пушкінська, 106, ауд. 210

 

Інформація про гурток »

На кафедрі функціонує один студентський науковий гурток, на базі якого утворено 3 студентських проблемних лабораторії з таких напрямків: використання технічних засобів в боротьбі зі злочинністю, проблеми методики розслідування тяжких насильницьких злочинів, проблеми методики розслідування економічних злочинів. Науковий керівник гуртка – професор Шепітько В.Ю. Періодичність засідання гуртка 1-2 рази на місяць.

Кафедра криміналістики розташована за адресою вул. Пушкінська, 84.

До складу кафедри входять: методичний кабінет, учбова кіно-фотолабораторія, учбова криміналістична лабораторія, учбова лабораторія відеозйомки, навчально-методичний кабінет (музей), комп’ютерні класи.

Тел. 704-11-28; 704-93-37; електр. адреса: kafkrim1@gmail.comkriminalistic@nulau.edu.ua

Контактні особи: зав. лабораторією Дуднікова Ірина Євгеніївна, лаборанти Крамаренко Гаяна Сергіївна, Манжос Ірина Олександрівна.