Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності  була створена Наказом ректора Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 230-к від 28 серпня 2012 року шляхом реорганізації кафедри кримінального процесу.

З метою удосконалення системи управління, підвищення ефективності науково-дослідної, навчальної, методичної та організаційної роботи в Університеті за кафедрою закріплено проведення навчальних занять в обсязі та формах, передбачених навчальним планом на Слідчо-криміналістичному інституті, Військово-юридичному інституті, міжнародно-правовому факультеті, фінансово-правовому факультеті та заочному факультеті № 2.

Кафедру очолює докторка юридичних наук, професорка, член-кор. НАПрН України, лауреатка Державної премії України Ольга Георгіївна Шило.

На кафедрі працюють 11 викладачів, з них: докторка юридичних наук, професорка – Ольга Георгіївна Шило; 1 докторка юридичних наук, доцентка – Наталія Валеріївна Глинська (0,25 ставки, за сумісництвом);  8 кандидатів юридичних наук, з яких 2 доценти – Світлана Василівна Давиденко й Дмитро Віталійович Філін та 6 асистентів – Олена Володимирівна Верхогляд-Герасименко (0,25 ставки), Євген Вікторович Повзик, Олексій Іванович Марочкін, Олександра Володимирівна Бабаєва,  Аліса Віталіївна Панова (відпустка по догляду за дитиною), Ірина Володимирівна  Вегера-Іжевська (відпустка по догляду за дитиною).

Список викладачів кафедри »

Викладачі:

Шило Ольга Георгіївна – завідувачка кафедрою, докторка юридичних наук, професорка.

Давиденко Світлана Василівна – кандидатка юридичних наук, доцентка.

Філін Дмитро Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Верхогляд-Герасименко Олена Володимирівна – кандидатка юридичних наук, асистентка.

Повзик Євген Вікторович – кандидат юридичних наук, асистент.

Марочкін Олексій Іванович – кандидат юридичних наук, асистент.

Панова Аліса Віталіївна – кандидатка юридичних наук, асистентка.

Бабаєва Олександра Володимирівна – кандидатка юридичних наук, асистентка.

Вегера-Іжевська Ірина Володимирівна  –  кандидатка юридичних наук, асистентка.

Сумісники:

Глинська Наталія Валеріївна – докторка юридичних наук, доцентка (0,25 ставки).

Аспіранти:

Новожилов Віктор Сергійович – аспірант (2 рік).

Мілашевич Яна Сергіївна – аспірантка (1 рік).

Любиченко Олександр Олександрович – заочний аспірант (3 рік).

Грідіна Катерина Василівна – заочна аспірантка (1 рік).

Інформація про консультації »

Місце проведення індивідуальних консультацій – вул. Динамівська, 4, ауд. 504.

зав. каф., проф. Шило О.Г.                                 п’ятниця             13.00-15.00        

доц. Давиденко С.В.                                            середа                13.00-15.00

доц. Філін Д.В.                                                    четвер                 13.00-15.00

д.ю.н., доц. Глинська Н.В.                                   вівторок              13.00-15.00

к.ю.н., ас. Повзик Є.В.                                         середа                13.00-15.00        

к.ю.н., ас. Марочкін О.І.                                       понеділок           13.00-15.00

к.ю.н., ас. Бабаєва О.В.                                        понеділок           13.30-15.30        

к.ю.н., ас. Верхогляд-Герасименко О.В.               понеділок           13.30-15.30                 

асп. В.С. Новожилов                                              п’ятниця             13.00-15.00        

Інформація про гутрки »

На кафедрі працює студентський науковий гурток, в якому беруть участь студенти Слідчо-криміналістичного інституту, Військово-юридичного інституту, міжнародно-правового факультету та фінансово-правового факультету. Керівниками наукових гуртків є: зав. кафедрою, проф. Ольга Шило, доц.  Дмитро  Філін, доц.  Світлана Давиденко.

Контакти кафедри:

вул. Динамівська, 4, ауд. 503, тел. 704-90-15 (зав. кафедрою)

вул. Динамівська, 4, ауд. 504, тел. 704-90-00 (кафедра)

Електронна адреса: kp-ord@ukr.net

Ст. лаборант – Анна Анатоліївна Лубенська (відпустка по догляду за дитиною),  Ганна Аркадіївна Негода.

Лаборант – Ліка Цезарівна Циколія