Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності  була створена Наказом ректора Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 230-к від 28 серпня 2012 року шляхом реорганізації кафедри кримінального процесу.

З метою удосконалення системи управління, підвищення ефективності науково-дослідної, навчальної, методичної та організаційної роботи в Університеті за кафедрою закріплено проведення навчальних занять в обсязі та формах, передбачених навчальним планом, у Слідчо-криміналістичному інституті, військово-юридичному факультеті, міжнародно-правовому факультеті,  фінансово-правовому факультеті, заочному факультеті № 2.

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор,  лауреат Державної премії України Ольга Георгіївна Шило.

На кафедрі працюють 12 викладачів, з них: доктор юридичних наук, професор – Ольга Георгіївна Шило; 1 доктор юридичних наук, доцент – Наталія Валеріївна Глинська (0,25 ставки, за сумісництвом); 3 кандидати юридичних наук, доценти – Світлана Василівна Давиденко, Дмитро Віталійович Філін, Сергій Борисович Фомін; 7 кандидатів юридичних наук, асистенти – Олена Володимирівна Верхогляд-Герасименко, Євген Вікторович Повзик, Олексій Іванович Марочкін, Олена Ігорівна Резнікова, Аліса Віталіївна Панова; 2 асистенти без наукового ступеня – Олександра Володимирівна

Список викладачів кафедри »

Викладачі:

Шило Ольга Георгіївна – зав. кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Давиденко Світлана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Філін Дмитро Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Фомін Сергій Борисович – кандидат юридичних наук, доцент.

Верхогляд-Герасименко Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент.

Повзик Євген Вікторович – кандидат юридичних наук, асистент.

Марочкін Олексій Іванович – кандидат юридичних наук, асистент.

Резнікова Олена Ігорівна – – кандидат юридичних наук, асистент.

Панова Аліса Віталіївна – кандидат юридичних наук, асистент.

Бабаєва Олександра Володимирівна – асистент.

Вегера-Іжевська Ірина Володимирівна асистент.

Сумісники: 

Глинська Наталія Валеріївна – доктор юридичних наук, доцент,  (0.25 ставки, сумісник).

Аспіранти: 

Соколов Олександр Володимирович – аспірант без відриву від виробництва (3 рік)

Любиченко Олександр Олександрович – заочний аспірант (1 рік)

Інформація про консультації »

ПІБ

Дата

Час

Місце проведення

1.

Шило Ольга Георгіївна

вівторок

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 503

2.

Давиденко Світлана Василівна

 п’ятниця

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

3.

Філін Дмитро Віталійович

четвер    

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

4.

Фомін Сергій Борисович

 середа  

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

5.

Повзик Євген Вікторович

 

вівторок

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

6.

Бабаєва Олександра Володимирівна

четвер

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

7

Резнікова Олена Ігорівна

понеділок

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4,ауд. 504

8

Марочкін Олексій Іванович

 понеділок               

14.00-16.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 Глинська Наталія Валеріївна

 

 

Панова Аліса Віталіївна

 

 

Верхогляд-Герасименко

Олена Володимирівна

 

Вегера-Іжевська Ірина Володимирівна 

 

 

вівторок   

 

 

понеділок

 

 

четвер

 

 

понеділок

 

 

14.00-16.00 

 

 

15.00-17.00

 

 

14.00-16.00

 

 

14.00-16.00

 

вул. Динамівська, 4,

ауд. 504

 

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

 

ул. Динамівська, 4, ауд. 504

 

 

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

 

 

 

Інформація про гутрки »

На кафедрі працює студентський науковий гурток, у якому беруть участь студенти слідчо-криміналістичного інституту, військово-юридичного факультету, міжнародно-правового факультету, фінансово-правового факультету. Керівниками наукових гуртків є: зав. каф., проф. О.Г. Шило, доц. Д.В.  Філін, доц.  Фомін С.Б., ас. С.В. Давиденко.

Контакти кафедри:

вул. Динамівська, 4, ауд. 503, тел. 704-90-15 (зав. кафедрою)

вул. Динамівська, 4, ауд. 504, тел. 704-90-00 (кафедра)

Електронна адреса: kp-ord@ukr.net

Зав. лабораторії – Анна Анатоліївна Лубенська, Кім Ганна Аркадіївна.

Лаборанти – Олена Вікторівна Самофал,  Ліка Цезарівна Циколія.