Кафедра міжнародного приватного права та порівняльного правознавства

Кафедра міжнародного приватного права та порівняльного правознавства утворена відповідно до рішення Вченої ради Університету (протокол №1 від 31.08.2018 р.), введеного в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р. Завідувачем кафедри за конкурсом обрано доктора юридичних наук Д.В.Лук’янова. 

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Міжнародне приватне право», «Порівняльне правознавство», «Міжнародне торгівельне та інвестиційне право», «Шлюбно-сімейне право та спадкове право», «Міжнародне транспортне право».

 

 

Викладачі кафедри »

Викладачі кафедри:

Дмитро Васильович Лук’янов  – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Євген Анатолійович Гетьман – професор кафедри, доктор юридичних наук

Олена Володимирівна Зінченко  – доцент кафедри, доктор історичних наук

Інеса Анатоліївна Шумило  – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Олександр ПавловичРадчук  – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Володимир Юрійович Полатай – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Жанна В’ячеславівна Чевичалова – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Богдан Юрійович Ребриш – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

 Юлія Геннадіївна Сльота –  асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Наукова діяльність кафедри »

Дисертації співробітників кафедри:

 Д.В. Лук’янов – «Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження».

Є.А. Гетьман  – «Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади».

 О.В. Зінченко – «Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905-1917 рр.)».

І.А. Шумило – «Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

О.П. Радчук  – «Правове регулювання комісійної торгівлі сільськогосподарської продукції».

В.Ю. Полатай  – «Правове регулювання інвестиційної діяльності».

Ж.В. Чевичалова – «Правова природа дочірнього підприємства».

Б.Ю. Ребриш  – «Правове регулювання зобов’язань, що виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві».

Ю.Г. Сльота  – «Господарсько-правове регулювання інвестиційної діяльності в умовах членства України в СОТ».

Контакти кафедри:

тел. 704-99-10, e-mail: msp@nulau.edu.ua