Кафедра адвокатури

Кафедра адвокатури створена 10 грудня 2018 р. з метою забезпечення діяльності та розвитку створеного за рік до цього факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона бере свій початок від кафедри організації судових та правоохоронних органів, наукові, навчально-методичні традиції якої збережені та продовжені. На чолі новоствореної кафедри став доктор юридичних наук Іван Володимирович Назаров.

Сьогодні завідувачем кафедри є  доктор юридичних наук професор Тетяна Борисівна Вільчик.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: «Адвокатська деонтологія», «Теорія адвокатури», «Практика адвокатури», «Організація діяльності адвокатури», «Тактика і методика адвокатської діяльності», «Основи адвокатської діяльності», «Теорія і практика притягнення до юридичної відповідальності суддів та працівників апарату судів» «Міжнародні стандарти адвокатури», «Безоплатна правова допомога», «Адвокат у Європейському суді з прав людини», «Порівняльна адвокатура», «Організація безоплатної правової допомоги», «Організація адвокатури та адвокатська діяльність».

Наукова діяльність кафедри »

У складі кафедри організації судових та правоохоронних органів викладачі кафедри адвокатури приймали участь у підготовці цілої низки навчальної літератури, що редагувалась та перевидавалась за потребами часу, а саме:

підручники:«Прокурорський нагляд в Україні» (1997, 2004); «Організація судових та правоохоронних органів» (2000, 2007, 2009, 2011, 2013);

навчальні посібники:Організація роботи в органах прокуратури (2002); Статус суддів (2006, 2009); Організація судової влади в Україні (2007, 2009); Порівняльне судове право (2008); Організація роботи суду в Україні (2009, 2012); Організація роботи адвокатури в Україні (2014); Організація судових та правоохоронних органів у 2-х частинах (2016); Організація судових та правоохоронних органів: навчальний посібник з підготовки до іспиту (2017); Основи адвокатської діяльності (питання-відповіді до комплексного іспиту) (2018); Організація адвокатури та адвокатська діяльність (2019).

Наукові дослідження вчених кафедри головним чином спрямовані на розробку актуальних проблем теорії адвокатури та напрямів сучасних  наукових досліджень у галузі адвокатології; визначення проблем реалізації адвокатурою покладених на неї функцій та напрямів подальшого вдосконалення законодавства, що регулює  її організацію та діяльність; виявлення шляхів оптимізації організації і діяльності вітчизняної адвокатури, гармонізації законодавства, що регулює її діяльність із стандартами країн ЄС.

Викладачами кафедри підготовлена низка монографій: «Правовий статус вищої ради юстиції» І. В. Назаров (2006); «Доступність правосуддя та гарантії його реалізації» О. М. Овчаренко (2008); «Принципи побудови судової системи» І. В. Назаров (2009); «Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння» Назаров І. В. (2011); «Правова доктрина України» Марочкін І. Є., Москвич Л. М., Назаров І. В. (2013); «Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження» Овчаренко О. М. (2014); «Судова влада в системі поділу влад» Рємєскова Ю. О. (2014); «Прокурор у судовому кримінальному провадженні при відмові від підтримання державного обвинувачення та при зміні обвинувачення в суді: організаційно-правові основи та порівняльна характеристика» Ковальова Я. О. (2015); «Судова влада» колектив авторів (2015); «Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні» Вільчик Т.Б. (2015).

Науковці кафедри брали участь у підготовці проектів законів: «Про судоустрій та статус суддів України», «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України», «Про Конституційний суд України», «Про прокуратуру України», «Про Вищу раду юстиції України», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ін., а також Державної програми по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, проекту реформування кримінальної юстиції України тощо.

Науковці кафедри постійно залучаються до підготовки висновків, відповідей на запити Конституційного Суду України, Верховного Суду, Генеральної прокуратури України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України.

Фахівці кафедри приймали участь у роботі міжнародного саміту «Суди та суспільство» (2010); науково-практичної конференції «Реформування судових та правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (2010); міжнародного саміту «Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади» (2010); круглого столу «Змагальність у системі кримінальної юстиції: практичні аспекти реалізації» (2011); Міжнародній науково-практичній конференції «Правовий статус Вищої ради юстиції» (2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Люстрація: міжнародний досвід та перспективи в Україні» (2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Правова політика в Україні: питання теорії та практики» (2015); Регіонального форуму «Правовладдя і суспільство» ( 2018 р.); Інтерактивного семінар-практикуму з питань розбудови системи внутрішнього забезпечення якості юридичної освіти (2018 р.) та багатьох інших науково-практичних заходах.

За участі викладачів кафедри проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми судового права», що була присвячена пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна (30 жовтня 2015 р.; 10 січня 2019 р.); Всеукраїнські науково-практичні конференції «Проблеми реформування прокуратури України», «Актуальні проблеми адвокатури» (2017 р.); «Актуальні проблеми судового права» (2018 р.).

Викладачі кафедри »

завідувач кафедри, доктор  юридичних наук професор  Тетяна Борисівна Вільчик 

доктор юридичних наук  доцент Олена Миколаївна Овчаренко 

кандидат юридичних наук доцент  Олександр Олексійович Шандула 

кандитат юридичних наук асистент Яна Олександрівна Ковальова 

кандидат юридичних наук асистент Юлія Олексіївна  Рємєскова 

аспірант Тетяна Анатоліївна Коцура 

Інформація про гурток »

Науковий гурток адвокатури «Теорія і практика адвокатури».

Наукові керівники: Вільчик Т. Б., Ковальова Я. О., Рємєскова Ю. О.
www.facebook.com/kadv.nlu/

Перше засідання гуртка відбудеться 16 жовтня 2019 року о 15:30,
аудиторія 916, вул. Пушкінська 84-а.

Контакти кафедри – Навчально-бібліотечний комплекс, вул. Пушкінська, 84-а, ауд. 915, 

тел. (057) 704-89-71, e-mail: advokat_kaf@nulau.edu.ua