Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (до 1991 р. – кафедра політичної економії) як самостійний навчальний підрозділ була створена в 1944 р.

У різні роки кафедру очолювали доц. С.Л. Файбисович (1944-1946), Ф.Г. Раєвський (1946-1954), І.І. Филькович (1954-1957), П.Т. Круговий (1957-1962), В.І. Єфимовський (1963-1965), Є.І. Матвійчук (1967-1972), І.Ф. Прокопенко (1973-1980), І.М. Шерстюк (1980-1993), О.О. Мамалуй (1993-2006).

З липня 2006 р. завідувачем кафедри є д-р екон. наук, проф. Л.С. Шевченко.

На кафедрі економічної теорії викладаються такі обов՚язкові навчальні дисципліни: для студентів усіх факультетів та інститутів: «Економічна теорія» (1 семестр); для студентів заочного факультету з дистанційною формою навчання: «Економічна теорія» (2 cеместр); а також навчальні дисципліни за вибором студентів відповідно до Каталогу № 1 вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня.

На кафедрі проліцензовано нові спеціальності 2018/2019:

051 “Економіка”

                                              Спеціалізації:

                                                 “Бізнес-економіка” (бакалавр)  

 презентація освітньо-професійної програми “Бізнес-економіка”

                                               “Бізнес-консалтинг” (магістр) 

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

                                              Спеціалізація:

                                              «Фінансові ринки» (бакалавр)

073 “Менеджмент                                             

                                              Спеціалізації:

                                              “Менеджмент організацій” (бакалавр)

                                              “Бізнес-адміністрування” (магістр)

Викладачі кафедри: CV

Шевченко Людмила Степанівна  – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Гриценко Олена Аврамівна – доктор економічних наук, професор

Камінська Тетяна Михайлівна – доктор економічних наук, професор

Марченко Ольга Сергіївна – доктор економічних наук, професор

Нечипорук Людмила Володимирівна – доктор економічних наук, професор

Базецька Ганна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент (за сумісництвом)

Вовк Ірина Андріївна – кандидат економічних наук, доцент

Губін Кирил Григорович – кандидат економічних наук, доцент

Левковець Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент

Набатова Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент

Овсієнко Ольга Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент

Петряєв Олексій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент (за сумісництвом)

Філатова Любов Дмитрівна  – кандидат фізико-математичних наук, доцент (за сумісництвом)

Чуприна Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент

Історія кафедри

Наукова діяльність кафедри

Наукові студентські гуртки. Наукові конференції

Збірник наукових праць «Економічна теорія та право»

Навчально-методична діяльність кафедри

Міжнародна діяльність кафедри

Нагороди та відзнаки членів кафедри

 

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, аудиторії: 224, 225.

Тел.: +38 (057) 704-92-58

E-mail: ekonom@nulau.edu.ua, econom_theory@ukr.net

завідувач лабораторії – Самєлюк Олена Юріївна;

лаборант – Зубенко Аліна Сергіївна.

https://www.facebook.com/groups/196735574432249/