Кафедра державного будівництва

Кафедра державного будівництва як самостійна була заснована у 1992 р.

На кафедрі працює 23 викладача: із них д.ю.н., професор С.Г. Серьогіна; к.ю.н., доценти: І.І. Бодрова, К.Є. Соляннік, О.Ю. Лялюк, Т.В. Стешенко, В.О. Величко, С.В. Болдирєв, К.О. Закоморна, О.А. Попршаєва, А.А. Гринчак, В.Є. Шеверєва, М.О. Петришина, О.О. Фролов, Н.С. Погребняк, І.В. Гаращук; к.ю.н., асистенти: А.С.Чиркін, А.О. Новак, А.О. Муртіщева, С.В. Фоміна, О.С. Шутова, А.В. Маринів; асистенти: Л.В. Челомбитько, І.І. Омелько; аспіранти: В.В. Підоненко, А.А. Сергієнко, Т.О. Терехова; ст. лаборанти: О.О. Сидоренко, М.Г. Коваленко.

З 2004 р. кафедру очолює д.ю.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Світлана Григорівна Серьогіна.

На кафедрі здійснюється викладання навчальних курсів “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”, “Муніципальне право”, “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”; вибіркових дисциплін: “Нормативно-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів”, Юридична служба в органах державної влади та місцевого самоврядування, Муніципальна служба,

 Правові засади муніципально-правової відповідальності та контролю у сфері  місцевого самоврядування

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра підготувала підручник “Державне будівництво і місцеве самоврядування в України” (2005, 2011, 2013) за ред. С.Г. Серьогіної; навчальний посібник «Конституційне право зарубіжних країн» (2002, 2004, 2007) за ред. В.О. Ріяки; навчальний посібник «Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія» (2007) за ред. В.О. Ріяки; науково-практичні коментарі “Законодавство про вибори Президента України” за ред. М.І. Панова, С.Г. Серьогіної, Ю.П. Битяка (2004); “Законодавство про вибори народних депутатів України” за ред. М.І. Панова, С.Г. Серьогіної (2006); “Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” за ред. М.І. Панова, С.Г. Серьогіної (2006); збірники «Місцеве самоврядування» уклад. Ю.П. Битяк, П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна (2009);  «Державне будівництво» уклад. Ю.П. Битяк, П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна (2010); «Правова основа місцевого самоврядування» уклад. П.М. Любченко (2011), «Муніципальне право України» уклад. П.М. Любченко (2012).

Викладацький склад кафедри активно займається науково-дослідницькою роботою, основним напрямком якої є актуальні проблеми організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування. За результатами наукових досліджень викладачами кафедри опублікована значна кількість наукових робіт – монографій, брошур, статей, коментарів. Серед них 25 монографій, найбільш значними з яких є колективна монографія “Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів”(2009); монографії С.Г. Серьогіної –“Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні” (2001), “Форма правління:питання конституційно-правової теорії та практики” (2012); П.М. Любченка –“Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства” (2006); І.І. Бодрової – “Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики” (2006); Т.В. Стешенко – “Правовий статус, система і організація роботи виборчих комісій” (2006); О.Ю. Лялюка – “Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні” (2008); М.О. Петришиної – “Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні” (2011); В.Є. Шеверєвої «Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні» (2012); серія наукових доповідей «Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід» Ю.П.Битяка, С.Г.Серьогіної, І.І.Бодрової (2012); «Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування Любченко П.М., Бодрової І.І. (2012); «Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади АРК» С.Г. Серьогіної, І.І.Бодрової, О.Ю.Лялюка (2012); «Практика імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування у зарубіжних країнах» М.О.Петришиної (2013); О.О. Фролова «Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації» (2014); «Інститут муніципальної поліції в умовах децентралізації державної влади в Україні: питання визначення правового статусу та організації діяльності» І.І.Бодрової, О.Ю.Лялюка (2015).

Члени кафедри беруть участь у розробці проектів законів, рішень місцевих рад, регламентів та положень місцевих рад різних рівнів, виступають експертами надісланих нормотворчими органами для оцінки проектів нормативно-правових актів. Зокрема, співробітники кафедри активно працювали над проектом Конституції України, законами “Про нормативно-правові акти”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, виборчими законами, Регламентом Верховної Ради України, законопроектами “Про асоціації місцевих рад”, Національною стратегією реформування територіальної системи організації влади в Україні. Викладачі кафедри зробили вагомий внесок у розроблення проекту Статуту територіальної громади міста Харкова, Правил забудови міста Харкова, рішення про розподіл повноважень між Харківською міською радою та її виконавчими органами. Серьогіна С.Г. як голова комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, а також Любченко П.М. , Бодрова І.І., Лялюк О.Ю. , Петришина М.О. як експерти комісії працювали над розробкою проекту Концепції внесення змін до Конституції України.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, республіканських, регіональних науково-практичних конференціях, форумах, симпозіумах, зокрема, науково-практичних конференціях: “Конституційний контроль на зламі століть: актуальні проблеми та перспективи розвитку” (Кишинів, 2004); “Розвиток та перспективи національної правової системи в контексті європейських інтеграційних процесів” (Мінськ, 2005), “Вибори 2006 – проблеми і перспективи” (Київ, ЦВК, 2006); “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (Львів, 2006); “Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи” (Харків, 2007); “Український конституціоналізм від доби УНР – ЗУНР і Карпатської України до сучасності” (Київ, 2009); «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» з нагоди 15-річчя Конституції України (Харків, 2011 р.); VII, VIII, ІХ, Х Міжнародних наукових конгресах “Державне управління та місцеве самоврядування” (Харків, 2007, 2008, 2009, 2010); «Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні» (Київ, 28 квітня 2011); «IV наукові читання присвячені пам’яті В.М. Корецького» (Київ, 2011); «Особистість. Суспільство. Право» (Полтава, 2012), «Правове життя сучасної України» (Одеса, 2012), «Європейська юридична освіта і наука» (Ужгород, 2012); «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (Полтава, листопад 2012); «V наукові читання присвячені пам’яті В.М. Корецького» (Київ, 2012); «VIII Международная научно-практическая конференция «Политико-правовые механизмы формирования институтов публичной власти» (Самара, 2012); Научно-практическая конференция «Основные тенденции развития институтов гражданского общества» (РФ, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола,  31 октября 2013 г.); Международная научно-практическая конференция «Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития» (Республика Беларусь, г. Минск, 6 декабря 2013 г.); ІХ міжнародній науково-практичній конференції  «Стратегічні питання світової науки» Рrzemysl, Польша (7-15 лютого 2013 р.);  Х Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХІ века – 2014» (17-25.10.2014р., Болгарія, м. Софія); Х Міжнародної науково-практичної конференції «Новости научной мысли – 2014» (27.10-05.11.2014р., Чехія, м.Прага); Міжнародної науково-практичної конференції «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (вересень 2014 р., Братислава, Словацька Республіка); Міжнародної науково-практичної конференції «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (ноябрь 2014,  г.Кишинев, Республика Молдова); Х Міжнародна науково – практичної інтернет-конференції «Ключові питання сучасної науки», (17-25 квітня 2014р., м.Софія); Міжнародної науково-практичної конференції «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» (г. Кишинев, Республика Молдова 25-26 марта 2016 г.); Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава, Словацька Республіка, травень 2016 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку  юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р.); Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, Slovenska republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava); Medzinarodnej vedeckej konferencie «Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych» (Bratislava, Slovenska republika, 6-7 maj 2016); Ukraine : Hopes for Realizable Law, Round Table Conference (1 July 2016, Luxembourg).

Викладачі кафедри »

№ пп Прізвище, ім’я, по батькові Вчене звання, посада
1. С.Г. Серьогіна  зав. кафедри, д.ю.н., професор
2. І.І. Бодрова  к.ю.н., доцент
3. К.Є. Соляннік к.ю.н., доцент
4. О.Ю. Лялюк  к.ю.н., доцент
5. Т.В. Стешенко  к.ю.н., доцент
6. В.О. Величко   к.ю.н., доцент
7. С.В. Болдирєв  к.ю.н., доцент
8. К.О. Закоморна  к.ю.н., доцент
9. О.А. Попрошаєва  к.ю.н., доцент
10. А.А. Гринчак  к.ю.н., доцент
11. В.Є. Шеверєва  к.ю.н., доцент
12. О.В. Новиков  к.ю.н., доцент
13. М.О. Петришина  к.ю.н., доцент
14. О.О. Фролов  к.ю.н., доцент
15. Н.С. Погребняк  к.ю.н., асистент
16. І.В. Гаращук  к.ю.н., доцент
17. А.С. Чиркін  к.ю.н., асистент
18. А.О. Новак  к.ю.н., асистент
19. А.О. Муртіщева  к.ю.н., асистент
20.  С.В. Фоміна  к.ю.н., асистент
21. О.С. Шутова к.ю.н., асистент
22. А.В. Маринів А.В. к.ю.н., асистент
23. Л.В. Челомбитько асистент
24. І.І. Омелько 

асистент

24.   В.В. Підоненко

аспирант

24.   А.А. Сергієнко

аспирант

24. Т.О.Терехова 

аспирант

 

Адреса кафедри:

м. Харків,  вул. Пушкінська 77,  ауд. 63

Тел.: (057) 704-93-04

E-mail: dergbud@nulau.edu.ua

Контактні особи:  ст. лаборанти Сидоренко О.О., Коваленко М.Г.